Vrouwen in de politiek: ‘Er is echt nog werk te verzetten’

Aalsmeer – De gemeenteraad van Aalsmeer heeft 23 leden. Tien van hen zijn vrouw. Dat is ruim 43%. Ver-geleken met het landelijk gemiddelde van krap éénderde is dat helemaal niet verkeerd. In het kader van Internationale Vrouwendag een gesprek met een aantal vrouwen uit de Aalsmeerse politiek. Is het anno 2024 eigenlijk nog nodig om extra aandacht te vragen voor de positie van vrouwen in de politiek? Of regelt het zichzelf inmiddels? Marion Geisler van D66, Thirsa van der Meer van het CDA en Daniëlle Prent Bouten en Chantal van Hilst-Dekker van Absoluut Aalsmeer hebben hier een duidelijke mening over.

Vind je het belangrijk dat er meer vrouwen actief worden in de politiek?

Daniëlle Prent Bouten: “Ja natuurlijk is het belangrijk dat meer vrouwen in de lokale politiek actief worden. Een evenwichtige verdeling is cruciaal voor evenredig besturen. Hoe wordt anders jouw stem, als vrouw, gehoord? In Aalsmeer is het aantal vrouwelijke raadsleden gelukkig redelijk in balans, maar nog steeds minder dan het aantal mannelijke raadsleden. Daarnaast is het college volledig mannelijk en dat is daarmee echt uit balans. Het altijd gehoorde argument, dat er geen vrouwelijke wethouders zijn is onzin. Er is meer dan voldoende kwaliteit onder de vrouwen. Laten we dan ook ervoor zorgen dat dit argument niet meer gebruikt kan worden. We zijn er wel en voor goede balans is het noodzakelijk dat meer vrouwen in het bestuur of college komen.”

Marion Geisler is het hier van harte mee eens: “Natuurlijk is het belangrijk dat er meer vrouwen in de politiek komen! We moeten streven naar een afspiegeling van de maatschappij en dat is ongeveer 50% mannen en 50% vrouwen. Beide groepen hebben hun eigen kwaliteiten en die moeten we zien in te zetten. De kiezer vindt dit ook belangrijk: kijk maar naar de hoe-veelheid voorkeurstemmen die bij verkiezingen naar de eerste vrouwelijke kandidaat op een lijst gaan.”

Ook Thirsa van der Meer beaamt dit. “Ik vind het belangrijk dat meer vrouwen actief in de politiek worden. Vrouwen hebben andere inzichten dan mannen en zijn van hele grote waarde in de politiek.” Chantal van Hilst-Dekker vindt dat gender geen issue zou moeten zijn. Maar, zo stelt zij, politiek moet een goede afspiegeling zijn van de samenleving. “Een mix heeft dan ook mijn voorkeur.”

Tips voor vrouwen die overwegen politiek actief te worden?

Marion Geisler: “Gewoon doen. Niet denken dat je het niet kan, niet denken dat je niet genoeg ervaring hebt, niet denken dat je waar dan ook door beperkt wordt, want je wordt geholpen. Ik had ook weinig ervaring en zie hier, ook ik kan meedoen in de gemeenteraad en mijn eigen kwaliteiten inbrengen.” 

Chantal van Hilst-Dekker: “Laat je niet afschrikken, maar doe wat je hart je ingeeft. Wees jezelf, jouw inbreng is waardevol.” Thirsa van der Meer wil tegen jonge vrouwen die politiek actief willen worden zeggen dat ze het gewoon moeten doen. “Wees niet bang om op een politieke partijen af te stappen en te laten weten dat je interesse hebt!” Daniëlle Prent Bouten beaamt dit en heeft nog wat concrete tips: “Meld je bij één van de politieke partijen in Aalsmeer. Ga verkennende gesprekken aan over jouw mogelijke inzet. Zo ben ik ook begonnen, op de achtergrond, rustig kijkend, luisterend en lerend. Je kunt prima bij fractievergaderingen aansluiten om te zien of je het leuk vindt, of nuttig en zinvol. Voor mij was het belangrijk dat wanneer ik zelf iets vind van de gemeente en mijn omgeving, ik daar invloed op kan uitoefenen in de lokale politiek. Of, wanneer ik wil dat iets daarin wordt gewijzigd, dat ik dan beter hierover in het hart kan meedenken dan aan de zijlijn het vooral sta te roepen. Gewoon doen!”

Welke ervaring is je persoonlijk bijgebleven?

Thirsa van der Meer: “Een journalist omschreef mij ooit als een jonge hittepetit op haar hoge hakjes. Hij heeft daar van veel kanten kritiek op gehad.” Daniëlle Prent Bouten: “Ik heb een keer vrij duidelijk en pittig aangegeven in een vergadering, toen ik voor de zoveelste keer door één van de mannen werd onderbroken, dat het wetenschappelijk is aangetoond dat mannen vrouwen niet laten uitpraten met de reden van waarom. Toen werd het even stil, werd er even over nagedacht en daarna hoefde ik er alleen maar kort aan te refereren om rustig te kunnen uitpraten. Dat gaat nu stukken beter.” 

Marion Geisler: “Ik werd op de ochtend van de gemeenteraadsverkiezingen gebeld door een mevrouw en die zei tegen mij: ‘Ik ga niet op jullie stemmen, want jullie lijst is niet divers genoeg’. Onze lijst was vrij compact en er stonden volgens mij drie vrouwen op van de tien kandidaten. Ik bedoel maar.” De vier raadsleden trekken dezelfde conclusie: “Er is nog echt werk te verzetten voor ons vrouwen, dus help vooral daarbij en sluit je lokaal bij de politiek aan!”

Marjon Oostveen, Raadsadviseur communicatie

Marion Geisler, Thirsa van der Meer, Daniëlle Prent en Chantal van Hilst-Dekker.