CDA wil woningen voor jongeren op plek Proosdijhal

Kudelstaart – In de raadsvergadering van 14 februari heeft Eppo Buskermolen namens het CDA vragen gesteld aan het college of het mogelijk is om de Proosdijhal te verplaatsen naar de sportvelden aan de Wim Kandreef (tussen VZOD en RKDES) en of op de plaats van de sporthal jongerenwoningen gerealiseerd kunnen worden. 

In het verkiezingsprogramma heeft het CDA aangegeven om te gaan zoeken naar plaatsen waar jongerenwoningen te realiseren zijn. 

De Proosdijhal is bijna 40 jaar oud en zit aan het einde van zijn leeftijd. De ESA (Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer), die het beheer heeft over de sporthal,  heeft in haar jaarverslag aangegeven dat de sporthal zeer energie onzuinig is. 

Reden volgens Buskermolen om te onderzoeken of verplaatsing van de Proosdijhal naar de sportvelden en daaraan gekoppeld het bouwen van jongerenwoningen op de plaats in de Edisonstraat waar nu de Proosdijhal staat haalbaar en wenselijk is. 

Ook vroeg het CDA om de werkzaamheden voor het opknappen van het terrein rondom de Proosdijhal even in de wacht te zetten tot dat de resultaten van dit onderzoek bekend zijn.

Wethouder Robert van Rijn gaf namens het college in zijn beantwoording aan graag dit onderzoek te willen laten uitvoeren.