Voorlopig geen opvang van vluchtelingen

Aalsmeer – Het college van B&W van Aalsmeer heeft eind oktober aangegeven bij het COA, de organisatie die voor het Rijk de opvang van vluchtelingen regelt, dat zij bereid is tijdelijke opvang (vijf jaar) van maximaal 400 vluchtelingen mogelijk te maken. Het ging om locatie Molenvliet, een deel van het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer. Op 4 januari heeft het COA de gemeente en de directie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV (GPAG BV) laten weten dat zij het aanbod op juridische gronden afwijst. Dit betekent dat de opvang van vluchtelingen in gemeente Aalsmeer voorlopig niet aan de orde is. Europa en ook ons land hebben nog steeds te maken met een grote toestroom van vluchtelingen. Het Rijk doet een dringend beroep op gemeenten om te helpen. Het college van gemeente Aalsmeer vindt dat zij vluchtelingen niet in de kou mag laten staan. Zij is, net als veel andere gemeenten in ons land, bereid om mensen in nood onderdak te bieden. Daarom nam het college eind oktober contact op met het COA. Het COA dat in principe de voorkeur geeft aan grotere locaties, gaf in december aan interesse te hebben in opvang in Aalsmeer. Er volgden diverse gesprekken tussen het COA, GPAG BV en de gemeente. Op 4 januari jl. liet het COA weten het aanbod van GPAG BV af te wijzen.

Burgemeester Jeroen Nobel: “Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de oplossing van het vluchtelingenvraagstuk. Afgelopen weken hebben gemeente en de directie van GPAG BV er alles aan gedaan om het aanbod goed uit te werken en met het COA tot overeenstemming te komen. Een overeenkomst leek begin januari binnen handbereik. Omdat de plannen concreet begonnen te worden, wilden wij omwonenden informeren. Wij waren bezig met de voorbereidingen voor een informatieve bijeenkomst op zaterdag 9 januari. Nu het niet doorgaat, lijkt een bewonersbijeenkomst ons ook niet zinvol.”

Voor vragen kan een email gestuurd worden naar vluchtelingen@aalsmeer.nl.