Voorbereiding aanleg Legmeerbos van start

Uithoorn – De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het Legmeerbos zijn gestart. Vorige week begon de gemeente met het afgraven van het oude maisveld. Ook de grote waterpartij wordt uitgegraven. Daarna wordt het terrein op de juiste hoogte gebracht. Naar verwachting zijn de graaf-werkzaamheden deze week klaar. 

Na afronding van de voorbereidingen worden de paden aangelegd en komt er een verbinding tussen de grote waterpartij en het water langs de Faunalaan. Voor deze werkzaamheden wordt het fietspad aan de Faunalaan kort afgesloten. Tot slot komen er een aantal zitelementen en twee bruggen in het bos en worden bomen, planten en struiken geplant. 

Het Legmeerbos is een initiatief van Buurtbeheer De Legmeer. Zij droomden van een bos van en voor de buurt, waarin bewoners in het groen kunnen wandelen, recreëren en elkaar kunnen ontmoeten. Een aantrekkelijk groen wandelgebied dat loopt vanaf de Westeinder, langs de West- en Noordzijde van de wijk De Legmeer, tot aan de Amstel. 

Het plan is een gezamenlijke inspanning van de gemeente en Buurt-beheer De Legmeer. In januari 2022 tekenden zij een overeenkomst en werden financiële middelen beschikbaar gesteld. In de twee jaar daarna is het plan verder uitgewerkt en is de financiering rondgemaakt. De realisatie van het nieuwe Legmeerbos kwam mede tot stand met subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) en de provincie Noord-Holland.