Bestuur van ANBO Aalsmeer treedt af!

Aalsmeer – De afgelopen weken zijn er allerlei berichten over de ouderenorganisatie ANBO in de pers verschenen. Er is veel aan de hand en hier heeft de afdeling Aalsmeer ook mee te maken. De maatregelen, die vrijdag 25 september door het Verenigingsbureau in Woerden met onmiddellijke ingang genomen zijn, hebben het voltallige bestuur van de afdeling Aalsmeer doen besluiten om per 31 december af te treden. “Geen van ons ziet in de nieuwe situatie mogelijkheden om te functioneren zoals u van ons gewend bent en ons voor ogen staat. We treden af, met pijn in het hart”, schrijft voorzitter Janny Oosterloo in de Dukdalf, het maandelijkse magazine van de ANBO. De genomen maatregelen in Woerden zijn voor de afdeling Aalsmeer zeer vergaand geweest. De toegang tot de eigen financiën werden direct geblokkeerd, evenals de ledenadministratie en de eigen website. Dit alles onder het mom van frauduleuze handelingen van ANBO penningmeesters en bestuurders. Met de blokkades is niet alleen Aalsmeer geconfronteerd, maar alle afdelingen in het land. Het zijn volgens het Verenigingsbureau stappen op weg naar een ‘nieuwe’ ANBO. Kern van de nieuwe centralistische werkwijze is dat de ‘ouderwetse’ ANBO-besturen verdwijnen. Lokale activiteiten gaan geregeld worden door individuele ‘moderne’ vrijwilligers.

Ledenvergadering

“Het is allemaal nogal heftig”, vervolgt Oosterloo. “Wij willen hierover met u in gesprek tijdens de ledenvergadering op vrijdag 13 november.” Deze vergadering begint om 14.00 uur en vindt plaats in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. “Komt allen”, is de oproep van het bestuur aan alle leden. De gang van zaken wordt tijdens de vergadering toegelicht en de gevolgen voor de toekomst van ANBO Aalsmeer worden duidelijk gemaakt. De zes bestuursleden van ANBO Aalsmeer treden overigens niet alleen af, vijf van hen hebben ook hun lidmaatschap van de ANBO opgezegd.

Overigens hebben alle zes zich voorgenomen om de ‘zaak’ goed af te ronden. Alle geplande activiteiten tot aan 31 december gaan gewoon door.  Daarna stopt de organisatie en zal ook niet meer de maandelijkse Dukdalf verschijnen. Uitjes, die nog op het programma staan, zijn onder andere een bezoek aan de Nederlandsche Bank op woensdag 18 november, een jazzconcert met diner op zondag 13 december en een bezoek aan het Joods Cultureel Kwartier in hartje Amsterdam op dinsdag 15 december.