Vogels in de natuur: De Boomklever

Aalsmeer – Eén van de mooiste bosvogels is de boomklever. Dit qua kleuren, maar zeker ook zijn gedrag. Het is de enige hier voorkomende broedvogel, die ondersteboven langs een tak of boomstam naar beneden kan afdalen. Dit door zijn betrekkelijk korte poten met de erg lange tenen en nagels. Het is een prachtig gezicht als je deze veel kleurige vogel ondersteboven naar insecten ziet zoeken en langs een stam naar beneden ziet gaan.

Ze komen voor van Azië tot Marokko, en dan omhoog tot in zuidelijk Scandinavië toe. Het is geen trekvogel en blijft het hele jaar in het broed gebied. Wel is het een vogel die zich in vrijwel elk bosgebied thuis voelt. Vooral de Noordelijke vogels houden van zwerftochten. Zo kan de vogel het ene jaar hier, en het andere jaar in Frankrijk broeden. Ze blijven dan op die stek, totdat hun jongen groot gebracht zijn. De jongen zwermen dan uit, op zoek naar een nieuw leefgebied. Maar dit is dus geen vogeltrek, van noord naar zuid, of andersom.

Het broeden geschied meest in oude nesten van grotere holenbroeders zoals de spechten. Omdat ze kleiner zijn wordt het invlieggat dan kleiner gemaakt door dit als het ware kleiner te metselen. Hierdoor zijn ze meteen beveiligd voor het roven van hun jongen, en de specht kan ook niet meer in het nest komen. Hun voedsel bestaat vooral uit insecten, uitgespit tussen de boomschors. Maar ook zaden en kleine nootjes behoren tot hun voeding. Dit wordt dan wel in de bomen opgezocht.

Een boomklever ziet men ook wel op de grond foerageren, op zoek naar gevallen zaden of noten. Hun gevonden voedsel, wordt in de ruwte van een boombast vast gezet en stuk gehakt. Woont u in een omgeving met wat bomen, dan kan in de winterperiode de boomklever goed worden waargenomen in de tuin. De vogel pindakaaspot, de zonnepitten en pinda’s zijn erg in trek. Indien er niet door katten wordt gestoord kan dit de hele winter doorgaan, zijn plaats van voedselaanbod vergeet hij niet. Maar om deze tijd bijvoorbeeld in de Waterleiding duinen of het Amsterdamse bos waarnemen is zeker een uitdaging om aan te gaan. Veel plezier gewenst. 

Henk Vogelaar