Vogelgriep: Hobby- en watervogels afschermen

Aalsmeer – Na de vondst van vogelgriep in Flevoland moeten vanaf vandaag, dinsdag 26 oktober, alle hobby- en watervogels, zoals kippen, duiven, parkieten en eenden, worden afgeschermd van de buitenwereld. Om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen mogen de hobbyvogels niet in aanraking komen met wilde vogels of hun uitwerpselen.  

Deze maatregel is afgekondigd door de minister van Landbouw, Natuur en Visserij. Voor bedrijven die commercieel pluimvee houden geldt een ophokplicht. 

Dode dieren melden

Het is belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels worden gemeld bij de daarvoor bestemde instanties. Houders van vogels moeten melding van uitval van dieren maken bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hierdoor kunnen besmettingen eerder aan het licht komen en wordt het risico op verspreidingen kleiner. 

Meer informatie is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/ (besmetting, vogelgriep, ophokplicht). 

Foto: Ook de kippen, kalkoenen en pauwen van kinderboerderij Boerenvreugd moeten naar binnen.