Voedselbanken bereiden zich voor op meer aanvraag

Voedselbanken bereiden zich voor op een flinke groei in de komende 12 maanden. Door de economische krimp en de stijging van de werkeloosheid zullen meer mensen moeite krijgen om financieel rond te komen. Het klantenaantal bij de voedselbanken is op peildatum 30 juni al met 8,5 % toegenomen ten opzichte van dezelfde datum in 2019.

Gemiddeld hielpen de 171 voedselbanken dit eerste half jaar 120.000 unieke personen. Van de gebruikelijke zomerdip is dit jaar geen sprake.

In de periode januari tot en met juni 2020 maakten 120.000 unieke personen gebruik van voedselhulp. Op de peildatum 30 juni zijn er 8,5 % meer huishoudens die gebruik maken van de voedselbank dan op dezelfde datum in het voorgaande jaar.

Opvallend is het enorme verschil tussen voedselbanken. De toename in Amsterdam was met 26% verreweg het grootst. Vrijwel alle grote steden tonen overigens hogere groeicijfers dan gemiddeld. In 44, voornamelijk kleinere, gemeenten daalt het aantal klanten.

De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor lijkt te liggen in de beroepsgroepen die het hardst getroffen worden door corona, zoals horeca, de culturele sector, sport en transport. Mensen met dergelijke beroepen maar ook flexwerkers zijn meer dan gemiddeld aanwezig in de grote steden. Gezien de economische krimp, de verwachte faillissementsgolf en het snel oplopende werkloosheidcijfer, bereiden de voedselbanken zich voor op een flinke groei in de komende 12 maanden. Nu al worden wekelijks 1 miljoen producten ingezameld, verdeeld over de 10 regionale distributiecentra en via 171 voedselbanken uitgedeeld aan de klanten. De druk op het logistieke proces zal toenemen nu de lokale en regionale verschillen zo groot blijken. Om aan voldoende goed en gezond eten te komen, zullen de voedselbanken ook nieuwe wegen moeten inslaan.

Veel producenten en retailers zijn actief bezig om verspilling aan te pakken, waardoor het aanbod voor de voedselbanken naar verwachting onder druk komt.

Ook de groep mensen die door corona in financiële problemen zijn gekomen kunnen een beroep doen op de Voedselbank. Informeer bij de plaatselijke Voedselbank.

Foto: Eerste half jaar werd veel eten gedistribueerd bij de voedselbanken.