Voedselbank Aalsmeer zoekt donateurs

Aalsmeer – Voedselbank Aalsmeer verzorgt wekelijks voedsel voor ongeveer 25 gezinnen, zo’n 80 personen, waarvan ongeveer de helft kinderen onder de 18 jaar, in Aalsmeer en Kudelstaart. In totaal geeft de Voedselbank in 2019 ongeveer 1.300 goedgevulde pakketten met voedsel weg, met een gemiddelde waarde van 80 euro. Ongelofelijk toch dat er zoveel inwoners van de gemeente Aalsmeer moeten leven onder de armoedegrens? 

Het voedsel voor de pakketten wordt niet gekocht, maar er wordt verdeeld wat overblijft bij winkels en bedrijven en er worden inzamelingsacties gehouden. Maar, de Voedselbank ontkomt er niet aan om kosten te maken. Opslagkosten, vervoerskosten en bijvoorbeeld kosten om te voldoen aan de regelgeving van de voedsel- en warenautoriteit. Per uitgegeven pakket bedragen deze kosten ongeveer 8 euro. De laatste jaren wordt het steeds moeilijker om de financiële exploitatie rond te krijgen, voor 2019 bedraagt het tekort tot nog toe 2.400 euro. 

Voor deze kosten is de Voedselbank afhankelijk van bedrijven en particulieren. Wat zou het mooi zijn als de Voedselbank dit financieel tekort voor het einde van het jaar tot 0 zouden kunnen reduceren. Daarom doet de Voedselbank een oproep om een financiële bijdrage aan haar werk te doen. Voor maar 8 euro kan weer een pakket uitgegeven worden. 

Wilt u hierbij helpen? Een donatie kan worden overgemaakt aan NL52RABO 01805 39787 ten name van Stichting Voedselbank Aalsmeer.  Meer informatie is te vinden op de website: www.voedselbankaalsmeer.