Vinkeveen dorp aan de Plassen : Van ambitie naar werkelijkheid

 

Vinkeveen – Begin 2014 heeft de gemeenteraad de Dorpsvisie Centrum Vinkeveen aangenomen. Onder het motto ‘Vinkeveen: Dorp aan de Plassen’ is samen met inwoners en ondernemers een ideaalbeeld geschetst van hoe Vinkeveen er in de toekomst uit kan zien en heeft een projectplan laten maken. Dit projectplan heeft het college deze week aangenomen en voor definitieve besluitvorming naar de raad gestuurd. Een wens uit de dorpsvisie Centrum Vinkeveen is om de relatie tussen het dorp en de plassen te verbeteren door aan de Herenweg een recreatief centrum te maken met een passantenhaven, een dorpsplein, horeca en detailhandel. De dorpsvisie Centrum Vinkeveen en het projectplan Vinkeveen Dorp aan de Plassen, vindt u op de website van de gemeente De Ronde Venen: http://www.derondevenen.nl/leven-en-werken/dorpsvisie-centrum-vinkeveen_43309/. Voor meer informatie lees de Nieuwe Meerbode 23 december a.s.