Verzet tegen bomenkap om parkeerplaats

Uithoorn – De belangstelling afgelopen woensdagavond tijdens de Commissie Wonen en Werken was overweldigend. Er moesten stoelen worden bijgezet in de raadzaal voor alle aanwezigen. Het draaide allemaal om het stukje parkeerterrein achter het gemeentehuis grenzend aan het Zijdelmeer. Veel parkeerplaatsen verdwijnen elders, zoals in de Schans, de Prinses Irenelaan en de parkeergarage Amstelplein en daarom moet de parkeerplaats achter het gemeentehuis worden uitgebreid. Voor de herinrichting van de huidige parkeervoorziening deed het college van B&W een kredietaanvraag. Maar veel mensen zijn het niet eens met de uitbreidingsplannen. Er werden al aanpassingen gedaan om hen tegemoet te komen, maar dat vonden de omwonenden niet ver genoeg gaan. Zeven insprekers lieten hun mening horen en deelden hun bezwaren vanuit verschillende standpunten. Vooral de kap van de bomen om plaats te maken voor auto’s kon rekenen op forse weerstand en de steiger van twintig meter die kan worden gebruikt door vissers of schaatsers als er ijs ligt zien de bewoners liever niet.

Luchtkwaliteit
Louis Drubbel vond het vreemd dat de parkeerplaatsen aan de voorkant van het gemeentehuis weg gaan. Hij is bang dat mensen dan in de Meerlaan gaan parkeren, omdat ze toch dichtbij de ingang willen parkeren. De wethouder geeft aan dat uit input blijkt dat deze parkeerplaatsen weggaan, omdat het Zijdelmeer anders zo verstopt ligt.

Volgens Conan de Bruin is de gezondheid van mens en milieu in het geding door het weghalen van bomen. De luchtkwaliteit rond het gemeentehuis is al slecht. Negentien van de dertig bomen zijn van de soort Alnus Glutinosa en zes bomen zijn Watercipressen. Deze bomen filteren stikstofdioxide en fijnstof uit de lucht en zijn dus essentieel volgens Conan. Het terugplaatsen van jonge bomen heeft weinig zin, want hun kroon is nog niet groot genoeg om hetzelfde effect te bereiken.

Simone van Dam zit niet te wachten op stadse fratsen met een woontoren en andere ontwikkelingen die meer auto’s aantrekken. Ze wil het groen in het dorp koesteren en vindt een steiger voor recreatie in een beschermd natuurgebied absurd. “Het geluid wordt extra gedragen door het water.” Ze ziet liever dat de trap opgeknapt wordt, want dan kunnen schaatsers daar op het ijs stappen.

Handtekeningen
Mevrouw Jansen vroeg aandacht voor de verkeersveiligheid op de Korte Boterdijk. In het plan wordt het trottoir weggehaald, waardoor wandelaars niet meer veilig naar het Amstelplein kunnen lopen. Ze noemde het een kamikazetraject om bij het winkelcentrum te komen.

Als trotse oma ligt mevrouw Sloothaak ’s nachts wakker van de plannen. Door uitbreiding van de parkeerterrein wordt het gebruik van de auto gestimuleerd. Ze vindt dat eigen belang voorop staat en dat het gemak nu zwaarder weegt dan de gezondheid van toekomstige generaties.

Alex Proper steekt de hand in eigen boezem en vindt dat we allemaal bezig zijn de planeet te vernietigen. Maar hij roept de overheid op om de collectieve belangen te dienen en op duurzaamheid te sturen. Bij Marjan Lebesque hing al dagen de oranje vlag uit en konden mensen hun handtekening zetten tegen dit plan. Ruim 1900 mensen lieten weten het met haar bezwaren eens te zijn. De handtekeningen werden nog niet aangeboden omdat er online nog veel gereageerd werd.

Reactie
De gemeenteraadsleden waren onder de indruk van hoe dit onderwerp leeft en probeerden mee te denken door oplossingen aan te dragen, bijvoorbeeld geen steiger en het terugplaatsen van volwassen bomen. Wethouder Jan Hazen zag een hele, soms luidruchtige zaal tegen zich, maar deed rustig zijn verhaal. Het parkeerterrein is in 1987 aangelegd en moet worden opgehoogd om het klimaatadaptief te maken en veel bomen gaan die ophoging niet overleven. Hij gaf aan dat het plan al is aangepast door bijvoorbeeld parkeerplekken op de Korte Boterdijk te laten vervallen. De uitbreiding van het aantal parkeerplekken zal doorgaan, want dat is hard nodig, volgens de wethouder. De raad kan het plan wegstemmen, maar dat heeft consequenties. De raadsleden riepen op om naar de bewoners te luisteren en wilden zich niet onder druk laten zetten. Op 2 november wordt er over dit onderwerp gestemd.