Interesse in boek ‘Kudelstaart in Oorlogstijd’ groot

Kudelstaart – Op 7 mei organiseerde de Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd (SKiO) een geslaagde en goed bezochte informatieavond in Dorpshuis ‘t Podium. Er werd ingegaan op het project om te komen tot een boek wat medio mei 2020 wordt uitgegeven.

Het grootste deel van het programma werd ingevuld door historicus Dick van Wees, die een beeld schetste van hoe Kudelstaart de oorlogsjaren is doorgekomen. Ook ging Dick in op wat Kudelstaartse gebeurtenissen uit die tijd. Na afloop bleken veel aanwezigen meer informatie te hebben van wat er in de jaren veertig tot vijfenveertig in Kudelstaart is gebeurd.

Informatie waar SKiO erg blij mee is en wat helpt het boek echt Kudelstaarts te maken. Ook tijdens de braderie afgelopen zaterdag in de Zijdstraat was een afvaardiging van SKiO aanwezig. Hier ook enthousiaste verhalen en geïnteresseerde inwoners.

Er zijn al veel boeken besteld. Kijk voor voorinschrijving en meer informatie op: www.kudelstaartinoorlogstijd.nl.

Foto: De werkgroep van de Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd (SKiO).