Veel belangstelling voor herdenking

Aalsmeer – Veel belangstelling was er voor de herdenkingsbijeenkomsten op 4 mei in Aalsmeer en Kudelstaart. Inwoners van oud tot jong waren in groten getale naar de drie locaties gekomen waar de slachtoffers van oorlogen herdacht werden. Op het Raadhuisplein was de herdenking bij de gedenksteen voor de gevallenen uit Aalsmeer. In Kudelstaart kwam men bijeen bij ‘De Propeller’ van het in de oorlog in de Westeinder neergestorte vliegtuig. In Oosteinde was de samenkomst bij het onlangs na vernielingen weer gerestaureerde monument, de ‘Hell’s Fury’.

In het Centrum en in Kudelstaart werden gedichten voorgedragen door leerlingen van Samen Een, De Brug, OBS Kudelstaart, de Graankorrel en de Antoniusschool. In Oosteinde waren het jongeren die met gedichten herinnerden aan de vreselijkheden van oorlogen. De muziek werd verzorgd door Flora in het Centrum, door Aalsmeers Harmonie in Kudelstaart en door Con Amore in Oosteinde. Toespraken waren er van burgemeester Jeroen Nobel en namens het gemeentebestuur door Dick Kuin en Nanda Hauet en veteraan Johan van de Coolwijk.

Na twee minuten stilte, zonder lawaai van vliegtuigen (Schiphol heeft woord gehouden) en auto’s volgde het Wilhelmus en werden kransen en bloemen gelegd bij de monumenten. Het was goed met elkaar hen te gedenken die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Met zoveel oorlogen om ons heen, groeit het besef dat vrijheid helemaal niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt. Mooi om hier bij stil te (blijven) staan.