Vanaf volgend jaar afvalpas voor restafval

Uithoorn – Nog teveel van het groente-, fruit- en tuinafval komt bij het restafval terecht. Inwoners van de gemeente Uithoorn lopen behoorlijk achter bij het landelijke gemiddelde wat betreft het inzamelen van GFT. Per inwoner wordt 33 kilogram GFT-afval per jaar ingezameld, terwijl er naar honderd kilogram per inwoner toegewerkt moet worden. Om die doelstelling te behalen wil het college van B & W maatregelen invoeren. In 2024 moet er een toegangspas komen voor de ondergrondse containers en het scheidingsdepot en een jaar later een recycletarief om inwoners te stimuleren hun afval beter te scheiden. Deze maatregelen brengen kosten met zich mee voor investeringen.

Het CDA spreekt zich stevig uit tegen de maatregelen. De partij ziet juist al een stijging van het ingezamelde GFT en een daling van het restafval. Nico Tijsterman ziet het recycletarief als een ontmoedigende maatregel met te weinig effect en vindt het de kosten niet waard. Hij wil liever mensen nog de gelegenheid geven om hun afval beter te gaan recyclen.

Daan Noordanus mist onvoldoende uitgewerkte alternatieven in het voorstel van het college, zoals afval afrekenen op gewicht. Hij betwijfelt of de cijfers kloppen en vindt dat de VVD op basis daarvan geen besluit kan nemen. Daarom dient hij samen met het CDA een amendement in waarin het college gevraagd wordt vier alternatieven te onderzoeken, namelijk een toegangspas met vast tarief, afrekenen per aanbieding en afrekenen op gewicht en de voortzetting van het huidige beleid.

Wethouder Ferry Hoekstra geeft aan dat er in de toekomst kosten aankomen voor CO2 heffing en verbrandingsbelasting voor restafval en die zullen worden doorberekend in de afvalstoffenheffing, dus het is zaak het restafval zo snel mogelijk te verminderen. Een nadere invulling van bijvoorbeeld het tarief zal nog volgen. Volgens de wethouder is er een goede afweging gemaakt en daarom pleit hij ervoor dat de raad het voorstel aanneemt. Andere partijen vonden vooral het verminderen van de afvalstroom belangrijk en zij wilden zonder vertraging aan de slag. Een meerderheid stemde tegen het amendement en voor het raadsvoorstel, wat inhoudt dat de voorstellen in gang gezet gaan worden en de inwoners volgend jaar een afvalpas zullen moeten gebruiken voor het weggooien van het restafval.