Van oude kassen naar betaalbare woningen

Aalsmeer/Kudelstaart – FlorAalsmeer heeft op 10 juni een initiatiefvoorstel ingediend om verouderde tuinbouwopstallen aan de Mijnsherenweg in Kudelstaart om te zetten naar betaalbare woningen. Dit voorstel, gericht aan de voorzitter van de raad, Gido Oude Kotte, markeert een belangrijke stap naar de herontwikkeling van deze locatie.

Verouderde kassen
Kwekers aan de Mijnsherenweg benaderden voorzitter Judith Keessen van FlorAalsmeer over woningbouwplannen voor hun percelen. De percelen 51 tot en met 59 en 32 tot en met 38 (tegenover elkaar) kampen al jaren met onrendabele bedrijfsvoering en verouderde kassen, waardoor investeringen onhaalbaar zijn. Het gebied, niet essentieel voor de Greenport-functie, sluit aan bij het beleid van de MRA om verouderde glastuinbouwgebieden te herstructureren.

Geen projectontwikkelaar
De betrokken tuinders hebben gezamenlijk een woningbouwplan uitgewerkt, zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar, wat een unieke kans biedt voor Kudelstaart om snel betaalbare woningen te realiseren. FlorAalsmeer heeft daarom een initiatiefnota ingediend om het bestemmingsplan aan te passen en de bouw van woningen en openbaar groen mogelijk te maken. 

Het plan omvat een visie voor driehonderd tot driehonderdvijftig betaalbare huizen, evenredig verdeeld over de sectoren sociale huur en bereikbare koop/huur en vrije sector in de bekende hofjesvorm. Uiteraard is ook de infrastructuur meegenomen. 

Unieke kans
“Dit is een unieke kans die zeker niet onbenut mag blijven en het verdient daarom een brede steun van politiek Aalsmeer. Het is een helder antwoord op de dringende behoefte aan betaalbare woningen voor zowel jongeren als ouderen in Kudelstaart. Waar een wil is, is een weg”, benadrukt Keessen.