Uitwisseling ideeën over winkeltijden

Aalsmeer – Wethouder Robert van Rijn wil bewoners en ondernemers van Aalsmeer de mogelijkheid bieden hun ideeën over verruiming van de winkeltijden met het hem en raadsleden te delen. Eén van de mogelijke aanpassingen is het gelijk trekken van de openingstijden op zon- en feestdagen naar de openingstijden van 06.00 naar 22.00 uur die gelden voor de rest van de dagen.

De uitwisseling van ideeën is op dinsdag 27 augustus vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De avond is vooral bedoeld om standpunten uit te wisselen over de mogelijke verruiming van de  winkeltijden. Leden van de gemeenteraad zijn aanwezig om een mening te vormen over de diverse argumenten zowel voor als tegen een verruiming. 

De aanpassing van de winkeltijden is goed voor de economische bedrijvigheid, het toerisme en de werkgelegenheid. Daarnaast bevordert de verruiming de concurrentiepositie van winkeliers ten opzichte van omliggende gemeenten. 

In de nieuwe verordening winkeltijden wordt ook rekening gehouden met een sluiting van de winkels tijdens nationale dodenherdenking op 4 mei. In de huidige situatie is daar geen regeling voor. Een duidelijke regeling voor avondwinkels ontbreekt ook in de huidige situatie, de nieuwe verordening moet daar een uitkomst in bieden. 

De avond op 27 augustus staat onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider. Belangstellenden kunnen zich aanmelden om aan het gesprek in de raadzaal deel te nemen. In verband met de ruimte is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelnemers worden uitgenodigd op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Stuur uw aanmelding vóór 22 augustus naar: saskia.rill@aalsmeer.nl.