Uithoornlijn kan worden aangelegd

Ook Regioraad akkoord met uitvoeringsbesluit

Regio – Nadat eerder de gemeenteraad van Uithoorn en Amstelveen een positief advies hebben gegeven, is ook de Regioraad deze maand akkoord gegaan met het uitvoeringsbesluit van de Uithoornlijn. Dit betekent dat de aanbesteding van de aanleg van de Uithoornlijn van start kan. Met de aanleg van de Uithoornlijn wordt de vernieuwde Amstelveenlijn over het tracé van de oude Spoordijk te zijner tijd doorgetrokken naar het dorpscentrum van Uithoorn. De tramhaltes zijn voorzien bij Aan de Zoom (wordt halte Aan de Zoom), het busstation Uithoorn (wordt halte Uithoorn Station) en Dorpscentrum (wordt halte Uithoorn Centrum). De hele regio heeft te maken met een groei van het aantal OV-reizigers, maar tegelijkertijd met teruglopende middelen vanuit het Rijk voor het openbaar vervoer in de regio. Kortom er is meer OV nodig voor minder geld. Daarnaast kent de Noord-Zuid corridor van de Vervoerregio een aantal ontwikkelingen die van belang zijn voor de toekomst van het OV in het zuidelijke deel van de regio. Zo zorgt de Noord/Zuidlijn voor een geheel nieuw OV-netwerk; wordt de Amstelveenlijn tussen 2018 en 2020 omgebouwd tot een hoogwaardige tramverbinding; worden OV-knooppunten, zoals station Amsterdam-Zuid, een steeds belangrijker overstappunt en worden door toenemende drukte op de wegen langere rijtijden voor de bus verwacht bij gebrek aan vrij liggende busbanen.

Planuitwerking
In de planuitwerkingsfase is mede in overleg met omwonenden het ontwerp verder gedetailleerd. Bewoners konden bijvoorbeeld kiezen uit diverse materialen en hoogten voor de geluid- en zichtschermen. Verder is de aanbesteding van de realisatie van de Uithoornlijn voorbereid en zijn de kruisingen nogmaals getoetst op veiligheid.
Nu het besluit tot aanleg genomen is, zal de aanbesteding begin 2018 starten en ongeveer een jaar in beslag nemen. De gemeente Uithoorn neemt op 8 maart een besluit over de aanpassing van het bestemmingsplan. Een gewijzigd bestemmingsplan maakt de aanleg planologisch mogelijk. De daadwerkelijke aanleg wordt tussen 2019 en 2022 verwacht. Volgens de huidige planning zullen eind 2022 de eerste trams naar Uithoorn rijden. De Uithoornlijn wordt mogelijk gemaakt door de Vervoerregio, gemeente Uithoorn en de provincie Noord-Holland.