Uithoorn krijgt een ‘Hoge nood App’

Uithoorn – Bijna een kwart van alle Nederlanders blijft weleens thuis omdat ze bang zijn dat er geen beschikbaar toilet te vinden is terwijl ze onderweg zijn. Ook Ans Gierman was dit probleem ter ore gekomen. Daarom diende DUS! samen met CDA en PvdA de motie ‘Hoge Nood’ in tijdens de gemeenteraadvergadering donderdagavond. De motie was eerder ter tafel gekomen in 2021, maar de partijen waren niet tevreden over de huidige status van de situatie. Zij zouden graag zien dat bestaande toiletten in winkels en horeca beschikbaar worden gesteld voor winkelend publiek. Dat zou de winkelleegstand ten goede komen en eenzaamheid onder ouderen tegengaan, omdat mensen langer in het winkelcentrum kunnen blijven. Verder is het gastvrij voor toeristen en recreanten, noemde Ans Gierman de voordelen.

Ondernemers kunnen hun deelname met een sticker of bordje in de etalage aangeven en moeten zich aanmelden in een speciale app, zodat mensen weten waar ze, al dan niet tegen een vergoeding, naar het dichtstbijzijnde toilet kunnen. Op dit moment zijn er dertien locaties aangemeld in de app. Dat zijn bijvoorbeeld het gemeentehuis, het politiebureau en Ceres. Ook staat er in de app aangegeven of de toiletten geschikt zijn voor rolstoelgebruikers.

Volgens Ans Gierman is dit een betere oplossing dan het voorzien in openbare toiletten, want dat is duurder en vandalisme-gevoelig. Maar dan moet het bestaan van de app wel meer bekendheid krijgen. Gemeentebelangen en VVD twijfelden even of dit via een motie moest worden geregeld. Wethouder Hazen vond dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid was en wilde wel met het idee aan de slag gaan. Daarop stemden alle partijen voor en zal de app Hoge Nood beter onder de aandacht worden gebracht bij ondernemers, winkeliers en inwoners.

Foto: Ans Gierman.