Toestemming voor nieuwbouw Vakcollege Thamen

Uithoorn – Vakcollege Thamen krijgt een toekomstbestendig schoolgebouw. De verwachting is dat de ruim 700 leerlingen na de zomervakantie van 2027 het nieuwe schoolgebouw kunnen betrekken. Donderdagavond werd het plan voor nieuwbouw goedgekeurd door de gemeenteraad. Het huidige schoolgebouw werd in 1956 neergezet en heeft zoveel gebreken dat het goedkoper is om een nieuwe school te bouwen. De gemeenteraad werd gevraagd in te stemmen met het plan en de financiering van ruim dertig miljoen euro. Het is een kostbaar project, vond Ans Gierman (Dus!) en ook Daan Noordanus (VVD) schrok van het bedrag, maar de partijen zagen in dat het een noodzakelijke investering is. Naast drie gymzalen is er ook ruimte voor een nieuw kunstwerk. Petra van Leeuwen (GB) stelde voor het kunstwerk door de leerlingen te laten maken. Pieter Heiliegers, portefeuillehouder Kunst en Cultuur, vond dat een goed idee.

Woontorens
Naast de plannen voor een nieuw schoolgebouw worden er ook drie woontorens aan de Zijdelweg en één aan de Beellaan gerealiseerd met 83 betaalbare koopwoningen. De vraag kwam weer boven wat betaalbare woningen zijn. Woningen van vier ton zijn niet voor iedereen op te brengen. De appartementen zouden tussen de 310.000 en 355.000 euro moeten gaan kosten.  

De PvdA maakte er een punt van dat deze woningbouw valt binnen de Woonvisie van 2013 -2022, terwijl er nu een nieuwe Woonvisie in de maak is. De partij diende een amendement in en stelde voor om te wachten op de nieuwe Woonvisie, waarin bijvoorbeeld staat dat 30% sociale huur moet zijn, voordat het woonprogramma en de doelgroep wordt vastgesteld.  

Wethouder José de Robles gaf aan dat het plan een totaalpakket is met een integraal karakter. De hoofdzaak is de bouw van een nieuwe school en daarmee wil hij haast maken. De woningbouw kan daar niet van losgekoppeld worden. Hij wees erop dat er in de omgeving voldoende sociale woningbouw is en dat er ook aan dit segment behoefte is. Maar de PvdA vond dat niet afdoende. Pas toen de wethouder toezegde de variant binnen de nieuwe Woonvisie mee te nemen, trok de partij het amendement in.