Schouw voor wethouder over toegankelijkheid Uithoorn

Uithoorn – Op woensdag 13 december ontving wethouder Ferry Hoekstra het verslag van een ‘toegankelijkheidsschouw’ van Uithoorn en De Kwakel. In het verslag delen Wim van der Laan en Elfriede Henraat van de DUS! Actiefgroep hun indrukken tijdens een wandeling door beide dorpen.

Op 28 oktober hield DUS! Actiefgroep een wandeling door de gemeente om te beoordelen hoe toegankelijk de openbare ruimte, gebouwen en winkels in de gemeente Uithoorn zijn. Vooral het Amstelplein, het Zijdelwaardplein, rondom het Hoge Heem en dorpscentrum De Kwakel werden beoordeeld. In haar verslag van de ‘schouw’ noteerde de groep wat zij tegenkwam aan belemmeringen en obstakels voor rolstoelers, blinden, slechtzienden en ouderen met een wandelstok of rollator.

Wethouder Ferry Hoekstra: “Je realiseert je niet altijd wat er ontbreekt in de openbare ruimte voor mensen die minder goed bewegen, zien of afhankelijk zijn van een rolstoel of een geleidestok. Het is goed om dat te beseffen. Dit verslag helpt ons om de buitenruimte onder de loep te nemen. Ik roep alle ondernemers in Uithoorn en De Kwakel op om eens goed te kijken welke mogelijkheden er zijn in uw pand of winkel om deze groep inwoners te helpen.” Een goed voorbeeld is de motie over de ‘HogeNood-app’ die onlangs werd aangenomen. Met deze app kan men op de mobiele telefoon het dichtstbijzijnde openbare of semi-openbare toilet vinden. DUS! Actiefgroep pleit ervoor dat ook invalidetoiletten in openbare gebouwen van de gemeente worden opgenomen in de HogeNood app. Volgend jaar maakt de DUS! Actiefgroep een rondje om te kijken wat er ten goede is veranderd voor deze groepen inwoners.