SUN De Ronde Venen klaar voor aanvragen noodhulp

De Ronde Venen – Vanaf nu staat SUN klaar voor aanvragen noodhulp in De Ronde Venen. SUN staat voor Stichting Urgente Noden. Hulp- en dienstverleners kunnen hier een gift of renteloze lening aanvragen voor inwoners die kampen met urgente problemen. Het gaat om inwoners die nergens anders kunnen aankloppen en door de hulp weer perspectief krijgen.

SUN De Ronde Venen biedt hulp bij urgente nood. Als andere loketten gesloten blijven, helpt de stichting inwoners met een financiële bijdrage in de vorm van een gift of renteloze lening. Alleen hulp- en dienstverleners die de betrokken inwoners begeleiden, kunnen voor hen een aanvraag indienen. Dat kan door een aanvraagformulier in te vullen op de website www.sunderondevenen.nl.

Snel en doelgericht helpen
Rob Janssen, voorzitter van SUN De Ronde Venen, is enthousiast dat de stichting nu ook actief is in de gemeente. “Uit onderzoek bleek dat er hier zeker behoefte aan SUN is. Hoewel dat natuurlijk niet iets is om blij over te zijn, kunnen we nu wel iets betekenen voor mensen die het minder goed hebben. Er zijn natuurlijk al veel potjes en voorzieningen, maar niet iedereen kan daar gebruik van maken. Denk bijvoorbeeld aan iemand die in De Hoef woont en wil werken in Abcoude, maar daar niet kan komen, omdat openbaar vervoer of een auto te duur is. Wij kunnen dit probleem dan oplossen door een fiets te bekostigen. Zo kunnen we mensen op een heel praktische, snelle en doelgerichte manier helpen.”

Perspectief bieden
“Iedereen kan in het leven te maken krijgen met tegenslag en ineens in een situatie terechtkomen van urgente nood. Ik vind dat niemand in onze gemeente dan tussen wal en schip mag vallen. SUN De Ronde Venen kan in een noodsituatie snel in actie komen. Bij hoge urgentie zelfs binnen 24 uur”, zegt Wethouder Cees van Uden, met Armoede en Schulphulpverlening in zijn portefeuille. “Hierdoor worden problemen op termijn voorkomen. Ook kan hierdoor veel ellende en stress worden opgelost en kan iemand weer verder met het leven.”

Foto: Wethouder Cees van Uden met Rob Janssen en andere bestuursleden van SUN De Ronde Venen.