Steltkluten in de polder!

Regio – Op zaterdag 1 juni 2024 organiseert de Werkgroep Vogels van het IVN een excursie naar het nieuwe natuurgebied (in ontwikkeling): Marickenland. Het zuidoostelijke deel van de polder Groot-Mijdrecht heet tegenwoordig Marickenland. Wat voorheen weidegrond was, is nu rietland, nat schraalland en bloemrijk grasland. Het gebied ligt tussen de N212 (Ingenieur Enschedeweg) en Vinkeveen en vormt een verbinding tussen andere natuurgebieden in het Natuurnetwerk Nederland. Het is een belangrijke schakel voor vele planten en dieren die profiteren van vochtige natuurgebieden, zoals orchideeën en de grote ratelaar, de grote karekiet en zelfs de otter. Behalve natuur komen er in het gebied recreatievoorzieningen, zoals wandelpaden, een natuurspeelplaats en vogel-uitkijkpunten. Wij gaan deze excursie met name op zoek naar de steltkluut.

Steltkluten overwinteren in Afrika en komen april/mei terug naar Nederland om te broeden. Het is een zeer zeldzame soort maar in onze nieuwe moerasgebieden zoals bij Marickenland voelen ze zich thuis. De steltkluut is een gracieuze vogel die wel wat lijkt op een mini-ooievaar. Steltkluten zijn sociale vogels die in goede leefgebieden het liefst in kleine groepen optrekken. We gaan deze ochtend naast de steltkluut ook andere vogels zien en horen die hier broeden zoals: bergeend, kluut, kneu, oeverlopers en nog veel meer riet en watervogels.

Verzamelen om 09.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Ingenieur Enschedeweg. De excursie start om 09.15 uur op de parkeerplaats. Rond 12. 00 uur uur zijn we terug. Neem kijker, brood en iets te drinken mee. Kleed je zo nodig warm aan.

Zie https://www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/natuuractiviteiten/steltkluten-in-marickeland-1-juni om je aan te melden of voor vragen mail vogelwerkgroep@ivn-drvu.nl.

Foto aangeleverd.