Start renovatie van het Seringenpark

Aalsmeer – Deze week zijn de renovatiewerkzaamheden in het Seringenpark van start gegaan. Het gazon wordt opnieuw aangelegd waarbij onder andere de waterhuishouding wordt verbeterd. Uiteraard wordt hierbij met zorg omgegaan met de bijzondere collectie Seringen. Wethouder Beheer Ad Verburg: “Begin 2013 is na een raadsmotie nader onderzoek gedaan in het park. Het onderzoek gaf aan dat voor een duurzaam behoud van het park en de seringencollectie vergaande onderhoudsmaatregelen noodzakelijk zijn. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zijn de maatregelen voor het park vastgesteld. De werkgroep Seringenpark is bij het onderzoek en de verdere planvorming betrokken. Het is goed om te zien dat het park weer toekomstbestendig wordt gemaakt. Maar wel met het ontwerp en het beplantingsplan van Broerse als basis voor het park.”

Werkzaamheden
Om het Seringenpark te verbeteren moeten de verschillende werkzaamheden in het parkgedeelte van het Seringenpark worden uitgevoerd. Nu worden de gazons gedraineerd, opgehoogd, bewerkt en opnieuw ingezaaid. De gazons zijn 6 tot 8 weken niet toegankelijk. Aan hondenbezitters vraagt de gemeente hun hond tijdelijk op een andere plek uit te laten, bijvoorbeeld aan de andere kant van de dijk. Na 6 weken wordt het nieuw ingezaaide gras langzaam weer zichtbaar. Vervolgens wordt begin 2016 in samenspraak met de Seringenwerkgroep en de Historische Tuin de beplanting (plantvakken en bomen) in het park verbeterd.Eind jaren veertig is het Seringenpark ontworpen door de Tuinarchitect Broerse. De gemeente heeft oude tekeningen en beeldmateriaal gevonden van het oorspronkelijke ontwerp en wil hier zo veel mogelijk recht aan doen.

Foto: Wethouder Beheer Ad Verburg en leden van werkgroep Seringenpark krijgen uitleg over de werkzaamheden.