Gracht bij het Raadhuis

Speciale raad voor benoeming burgemeester

Aalsmeer – Op dinsdag 5 februari vindt een speciale, besluitvormende raadsvergadering plaats. Deze avond wordt de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester bekend gemaakt. De vergadering begint onder voorzitterschap van Ronald Fransen met een besloten deel vanaf 19.00 uur.

De gemeenteraad en het college krijgen de keuze te horen van de speciaal voor deze benoeming in het leven geroepen vertrouwenscommissie. Deze commissie bestaat uit een lid van iedere fractie en voorzitter is de nestor van de Raad, René Martijn. Na de bekendmaking wordt een stemcommissie ingesteld, want er wordt per raadslid, niet als partij, gestemd. Het besloten deel eindigt met het vaststellen van de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester van Aalsmeer.

Daarna volgt een schorsing en start om 20.30 uur het openbare deel van de vergadering. Belangstellenden zijn welkom om op de publieke tribune plaats te nemen en de openbaarmaking mee te maken wie de nieuwe burgemeester van Aalsmeer wordt. Geen mogelijkheid om deze Raad bij te komen wonen, het openbare deel duurt slechts een half uurtje, maar wel nieuwsgierig? Ook deze speciale vergadering is live te volgen via de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.