Sociale wijkteams in De Ronde Venen van start

 

De Ronde Venen – Inwoners van De Ronde Venen kunnen volgend jaar met al hun vragen en problemen op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen terecht bij de sociale wijkteams. Deze teams, waarin specialisten uit verschillende vakdisciplines samenwerken, zijn gehuisvest in de vier servicepunten van de gemeente. Het oprichten van de sociale wijkteams is een gevolg van de overheveling van rijkstaken naar de lokale overheden. Vanaf 1 januari is het sociaal wijkteam bereikbaar via de servicepuntvestigingen in Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis, en via www.sociaalwijkteamdrv.nl of telefoonnummer 0297 58 76 00. Inwoners kunnen daar terecht met vragen of zorgen over bijvoorbeeld werkloosheid, hulp bij de huishouding, leven met een beperking, opvoeding of schulden.

Keukentafelgesprek

Leden van de sociale wijkteams pakken alle hulp- en ondersteuningsvragen van inwoners op. Per situatie bepalen de leden hoe ze daarmee het beste kunnen omgaan; maatwerk is één van de belangrijkste kenmerken van deze nieuwe manier van maatschappelijke ondersteuning. Soms is een advies voldoende. Soms is het nodig dat één van de organisaties binnen het wijkteam een afspraak maakt voor een zogeheten ´keukentafelgesprek´. In deze informele setting krijgen mensen de gelegenheid hun problemen c.q. zorgvraag toe te lichten. De hulpverlener kan zo – samen met de cliënt – goed vaststellen welke ondersteuning nodig is en welke organisatie(s) die het best kan (kunnen) leveren. Voor meer info lees de Nieuwe Meerbode van woensdag 17 december

 

 

 

De Ronde Venen – Inwoners van De Ronde Venen kunnen volgend jaar met al hun vragen en problemen op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen terecht bij de sociale wijkteams. Deze teams, waarin specialisten uit verschillende vakdisciplines samenwerken, zijn gehuisvest in de vier servicepunten van de gemeente. Het oprichten van de sociale wijkteams is een gevolg van de overheveling van rijkstaken naar de lokale overheden. Vanaf 1 januari is het sociaal wijkteam bereikbaar via de servicepuntvestigingen in Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis, en via www.sociaalwijkteamdrv.nl of telefoonnummer 0297 58 76 00. Inwoners kunnen daar terecht met vragen of zorgen over bijvoorbeeld werkloosheid, hulp bij de huishouding, leven met een beperking, opvoeding of schulden.

 

Keukentafelgesprek

Leden van de sociale wijkteams pakken alle hulp- en ondersteuningsvragen van inwoners op. Per situatie bepalen de leden hoe ze daarmee het beste kunnen omgaan; maatwerk is één van de belangrijkste kenmerken van deze nieuwe manier van maatschappelijke ondersteuning. Soms is een advies voldoende. Soms is het nodig dat één van de organisaties binnen het wijkteam een afspraak maakt voor een zogeheten ´keukentafelgesprek´. In deze informele setting krijgen mensen de gelegenheid hun problemen c.q. zorgvraag toe te lichten. De hulpverlener kan zo – samen met de cliënt – goed vaststellen welke ondersteuning nodig is en welke organisatie(s) die het best kan (kunnen) leveren. Voor meer info lees de Nieuwe Meerbode van woensdag 17 december