Scholen zijn weer begonnen!

Aalsmeer – Wat een gezellige drukte vanmorgen, maandag 29 augustus. De scholen zijn weer begonnen en voor vele ouders is ook het werk gestart. Volle wegen met auto’s en fietsers. Hou rekening met elkaar, vooral met de jeugdige fietsers. Een groot aantal gaat voor het eerst zelfstandig op de fiets naar school in Aalsmeer en naar onderwijsinstellingen buiten de gemeente. Een beetje slingeren, veel praten met elkaar. Ga er als auto maar met een boog omheen.

Naast opletten bij auto rijden, is het goed om te weten dat over het parkeren van de auto eveneens nagedacht moet worden. Het team Handhaving van de gemeente gaat samen met de wijkagenten van de politie controles houden om bestuurders te wijzen op gevaarlijke verkeerssituaties bij en rond de scholen. Er wordt gelet op dubbel parkeren, parkeren bij een stopverbod, parkeren op het trottoir, tegen de rijrichting inrijden en stilstaan op de rijweg. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dus doe dit allemaal niet. De controles worden gehouden tot en met 9 september.