Bewonersoverleg Legmeer over Schiphol

Uithoorn – De laatste ontwikkelingen rond Schiphol als een van de agendapunten tijdens het bewonersoverleg van Buurtbeheer de Legmeer, bleek een schot in de roos. Het trok een volle zaal met belangstellende inwoners plus een aantal raadsleden in de Praktijkschool Uithoorn waar Buurtbeheer doorgaans haar informatieavonden houdt.

Meer overlast
Luchthaven Schiphol is zowel landelijk, regionaal, maar ook lokaal momenteel frequent onderwerp van gesprek. Schiphol groeit sneller uit haar jas dan verwacht en gaat naar 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Ook het aantal te verwerken passagiers neemt snel toe. Al met al ondervindt de omgeving steeds meer overlast van voornamelijk vliegtuiglawaai. De luchthaven wil zelfs op termijn naar 525.000 vliegtuigbewegingen en er gaan zelfs stemmen op richting de 600.000!

Wie dat bedenkt moet toch wel in sprookjesland leven. Daar komt bij dat de omliggende gemeenten nog tienduizenden huizen willen bouwen in de regio en de bijbehorende infrastructuur wil aanleggen. Een ander belangrijk punt is de veiligheid. Omdat de start- en landingsbanen elkaar kruisen hebben het toenemend aantal landende en vertrekkende vliegtuigen veel meer last van elkaar. Dat gaat gevaarlijk worden. Helemaal als het vliegverkeer zo’n 16 keer per dag van baan moet wisselen om te landen of te starten teneinde geluidsoverlast per baan voor de omgeving te beperken.

Overigens worden de Aalsmeerbaan en de Kaagbaan aangeduid als ‘preferente’ start- en landingsbanen. Die worden dan ook het meest gebruikt en dat is in Uithoorn, De Kwakel en Aalsmeer goed te merken. Deze onderwerpen kwamen die avond ter discussie, waarbij de ‘kiesmannen’ van de Omgevingsraad Schiphol en de clustervertegenwoordiger van de Aalsmeerbaan uitleg over de stand van zaken gaven.

Daaruit kwam onder meer naar voren dat de presentatie van de betreffende Milieu Effect Rapportage (MER), die bepalend is voor al dan niet verdere groei en uitbreiding van Schiphol, weer is uitgesteld vanwege onjuiste invoer van gegevens. Schiphol zelf was zo brutaal om dan maar zelf delen uit de MER naar buiten te brengen met informatie die haar welgevallig was… Hetzelfde speelt zich momenteel af in de situatie rond Lelystad Airport, waarvan deskundigen zeggen dat ook daar eveneens onjuiste gegevens zijn ingevoerd. Ook hier moet de MER opnieuw worden uitgevoerd. Meer over deze bijeenkomst leest u woensdag 22 november in de Nieuwe Meerbode