Discussie over Schiphol bij bewonersoverleg

Uithoorn – Maandag 13 november vindt er in de docentenkamer van de Praktijkschool aan het Legmeerplein 55 weer een bewonersoverleg plaats. Inloop 19.00 uur, aanvang 19.15 uur. Betrokken bewoners ontvangen nog de agenda met onderwerpspunten. Daarop staan onder andere twee belangrijke onderwerpen die aan de orde komen. Als eerste de groeiende activiteiten van de luchthaven Schiphol en de daardoor toenemende overlast, voornamelijk vanwege geluidshinder. En ten tweede de enquête die door ‘Uithoorn voor elkaar’ is gehouden onder bewoners van Uithoorn om de ‘sociale kracht’ in de wijken te meten.

Omgevingsraad
Voor het onderwerp Schiphol zijn uitgenodigd de kiesmannen van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), Wim Brouwer en Robbert Wortel, van de Legmeer en de kiesmannen namens het Platform Overlast Schiphol Uithoorn (POSU), Eddy de Leeuw en Klaas Bijlsma (tevens clustervertegenwoordiger van de Aalsmeerbaan), om de aanwezigen bij te praten over de laatste ontwikkelingen rond het Schipholdossier. Het bestuur heeft al toezeggingen gekregen van raadsleden die ook op die avond aanwezig zullen zijn, evenals vertegenwoordigers van BBH Zijdelwaard en De Kwakel. Via de ORS en de politiek wordt geprobeerd de overlast van Schiphol op de agenda te krijgen, maar misschien moeten de inwoners hun stem weer eens wat nadrukkelijker laten horen. De leefbaarheid in Uithoorn komt door de toenemende overlast van het vliegverkeer steeds meer onder druk te staan. Helaas heeft een van de kiesmannen van de Legmeer, Bill Lobbrecht, zijn functie om persoonlijke redenen moeten neerleggen. Wie geïnteresseerd is om zijn plaats in te nemen, kan dit aan het bestuur meedelen.

Uithoorn voor elkaar
Het tweede onderwerp betreft de eerder genoemde enquête. ‘Uithoorn voor elkaar’ is een samenwerkingsverband tussen vijf welzijnsorganisaties in Uithoorn, te weten Mantelzorg&Meer, MEE Amstel en Zaan, Tympaan-De Baat, Videt en Vita Amstelland. Sinds deze zomer werken zij samen en via de resultaten van de enquête willen zij hun dienstverlening beter afstemmen op de behoeften van bewoners in de wijk. De resultaten van de enquête in de Legmeer zullen tijdens het bewonersoverleg met de aanwezigen worden besproken.

Tijdens de vergadering ligt er ook een kaart van de wijk ter inzage waarop de ‘afdeling groenvoorziening’ van de gemeente heeft aangegeven op welke locaties snoeiwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Wie denkt hierop nog aanvullingen te kunnen melden kan dit aan het bestuur van Buurtbeheer meedelen. Iedereen die het goed met zijn of haar wijk voor heeft is van harte welkom de bijeenkomst bij te wonen. De onderwerpen zijn voor iedereen in de wijk van belang. Toegang is gratis.