Sam’s kledingactie voor schoon drinkwater

Amstelland – Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair.

Actiedag in Noord Holland

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk. Op zaterdag 14 maart kunnen op diverse plaatsen in de regio’s  Kennemerland, Amstelland en Haarlemmermeer herdraagbare kleding en schoenen ingeleverd worden. De precieze inleveradressen en -tijden staan vermeld op de website  www.samskledingactie.nl.

Naast op de speciale actiedag wordt er van maart tot en met mei ook op diverse adressen langere tijd kleding ingezameld. Ook deze data en adressen zijn te vinden op de website.

Lokale infrastructuur

In zuidoost Ethiopië ligt het gebied Liben, op de grens tussen twee etnische groepen: de Oromia en de Somali. In 2016 waren de spanningen tussen de twee groepen sterk opgelopen met als gevolg dat er grote aantallen mensen uit hun dorpen gevlucht zijn en elders een tijdelijk onderkomen gezocht hebben. Nu is de situatie gestabiliseerd en keren velen weer terug naar hun dorp. Als gevolg van hun afwezigheid en de strijd is een groot deel van de lokale infrastructuur voor watervoorziening en landbouw productie verwaarloosd of zelfs verwoest. 

Levensvatbare terugkeer

Om een levensvatbare terugkeer te garanderen is het nodig dat de dorpelingen middelen van bestaan hebben en voorzieningen voor schoon drinkwater. Cordaid gaat samen met de lokale partner Racida deze mensen ondersteunen bij de terugkeer. Daarnaast zal er in het project met de verschillende bevolkingsgroepen en de lokale overheid gewerkt worden aan vredesopbouw en onderling begrip. Op die manier wordt er getracht een herhaling van de problemen uit 2016 te voorkomen.