Royal FloraHolland: Fors investeren in toekomst

Aalsmeer – Op vrijdag 31 maart heeft Royal FloraHolland haar jaarverslag gepresenteerd. De omzet op de marktplaats van Royal FloraHolland bedroeg in 2022 5,2 miljard euro, een daling van 8% ten opzichte van 2021. Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd de grens van 5 miljard doorbroken. Dit ondanks het feit dat het afgelopen jaar voor veel kwekers moeilijk en onvoorspelbaar was.

Hoge energiekosten

Het aantal verhandelde producten nam af met 7% tot in totaal 10,8 miljard. De afname van aanvoer werd vooral veroorzaakt door de hoge energiekosten voor kwekers. De gemiddelde prijs was 2% lager dan in 2021. Daar staan hoge inflatiecijfers tegenover.

Kostenbesparingen

Het bedrijfsresultaat van Royal FloraHolland bedroeg, na belastingen, een verlies van 4 miljoen euro. De voornaamste oorzaken waren een afboeking van 5,7 miljoen euro op het failliet verklaarde Floriworld en 11,4 miljoen euro hogere energiekosten. Door forse kostenbesparingen is het verlies beperkt gebleven, terwijl tegelijkertijd in volle vaart is doorgegaan met het implementeren van de strategie en investeren in de toekomst. De investeringen bedroegen 90 miljoen euro.