Gele kaart voor college wegens verhoging OZB

De Ronde Venen – Vorige week zijn de verenigde ondernemersverenigingen uit de Gemeente De Ronde Venen bijeen gekomen om de concept begroting voor het boekjaar 2021 van de Gemeente te bespreken. Daarin is een verhoging verwerkt van de OZB voor ondernemers van gemiddeld 88% in één jaar. In een persbericht schrijven zij: “Uit de conceptbegroting blijkt dat de Gemeente voor 2021 ongeveer vier miljoen Euro tekort komt. De ondernemers kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat de Gemeente niet altijd even efficiënt werkt. Hoe dit ook zij, de Gemeente schuift het gat in de begroting in overwegende mate in de schoenen van de ondernemers in De Ronde Venen. Zij moeten, binnen één jaar tijd, ruim twee miljoen Euro extra ophoesten.

Ongekende crisis

De ondernemers in De Ronde Venen maken echter een uitzonderlijk moeilijke tijd door. Door Corona hebben ze hun omzet sterk zien teruglopen, terwijl de kosten doorlopen. Velen overleven door steun van de Rijksoverheid. Op dit moment is er sprake van een tweede golf van besmettingen. De ondernemers denken dat we, op dit moment, nog maar het topje van de ijsberg zien. Deze crisis raakt niet alleen de groot-bedrijven maar (juist met name) de winkeliers, de horeca-, recreatie- en de MKB-bedrijven. Dat maakt dat het, in één jaar tijd, verdubbelen van de gemeentelijke lasten voor ondernemers zonder meer onverantwoordelijk is.

Gele kaart

De ondernemersverenigingen vinden dat het college van burgemeester en wethouders een gele kaart verdient voor deze begroting. Te makkelijk is er voor gekozen om de ondernemers, in deze moeilijke tijd, de zwaarste lasten in de schoenen te schuiven.

Groene kaart

De ondernemersverenigingen vinden dat er sprake moet zijn van een redelijk compromis. Zij begrijpen heel goed dat ook de ondernemers moeten bijdragen aan stijgende gemeentelijke lasten. Zelfs in deze moeilijke tijd. Zij stellen dan ook voor om de voorgestelde stijging uit te smeren over vijf jaar, waarbij de lasten in aanvang licht stijgen (bijvoorbeeld met 10% per jaar) en later fors stijgen (bijvoorbeeld met 30% per jaar). Dit is de groene kaart die de ondernemersverenigingen op zak hebben. Ze hopen dat ze, in goed overleg met de raadsleden, die groene kaart ook kunnen gaan uitdelen. De rode kaart kan daarmee hopelijk op zak blijven” was ondertekend door: Vereniging Industriële Belangen De Ronde Venen (VIB)

Winkeliersvereniging Mijdrecht Dorp, Ondernemers-vereniging Wilnis, Ondernemersvereniging Vinkeveen, Ondernemersvereniging Abcoude – Baambrugge (OVAB) en Zakenvrouwen De Ronde Venen