Rijksveldwachters De Kwakel in ‘Ut Quakeltje’

De Kwakel – Vrijdag 15 december kwam de elfde editie uit van ‘Ut Quakeltje’ en werd overhandigd aan oud rijkspolitieagent Martin Wezel. ‘Ut Quakeltje’ is het donateursblad van Stichting ‘De Kwakel Toen & Nu’. Daarin worden de opgravingen behandeld die tijdens de renovatie van het dorpshart van De Kwakel bij de driesprong zijn gevonden. Ook wordt er ruim aandacht besteed aan de rijkspolitie in De Kwakel, met documenten, foto’s en gegevens over de bewoners van de rijksveldwachterswoning aan de Boterdijk 59 (nu 131). Verder wordt de droogmaking van de Noorder- en Zuiderlegmeerpolder beschreven met mooie oude kaarten en gegevens uit documenten. Er is in die tijd heel hard gewerkt om de polders, waar wij in Uithoorn, De Kwakel en Kudelstaart nu wonen – ruim vijf meter onder de zeespiegel (!) – droog te leggen om ons van het bij storm kolkende water te vrijwaren.

Elk jaar publiceert Stichting ‘De Kwakel Toen & Nu’ dit magazine met interessant historisch materiaal over De Kwakel. Donateurs ontvangen dit blad gratis. Als u donateur wilt worden dan kan dat via een mail naar secretariaat@de-kwakel.com. Kijk voor meer info op www.de-kwakel.com.

Het bestuur van Stichting ‘De Kwakel Toen & Nu’ wenst iedereen Fijne Feestdagen en een gezond 2024!