Raadzaal krijgt een modern jasje

Aalsmeer – Op dinsdag 17 november vindt een gezamenlijke vergadering plaats van de commissies Ruimte en Economie en Maatschappij en Bestuur. Naast de huisvestingsverordening en de najaarsrapportage wordt de fracties gevraagd een voorbereidingskrediet te geven voor herinrichting van de raadzaal in het gemeentehuis.

Het huidige vergadermeubilair en de geluidsinstallatie zijn inmiddels meer dan 20 jaar oud. Het meubilair is gedurende de raadsperioden uitgebreid, veranderd van opstelling  en is qua uitstraling gedateerd.  Na de verkiezingen in 2014 is het aantal raadszetels uitgebreid en is de opstelling in de raadzaal aangepast. Gebruik makend van het huidige meubilair bleek de ‘vernieuwde’ vergaderopstelling niet optimaal. De rolverdeling tussen de raad en het dagelijks bestuur zou fysiek beter in de opstelling zichtbaar moeten zijn.  De in totaal acht zitplaatsen voor de ondersteuning griffie, secretaristeam en ambtelijke ondersteuning achter de vergaderopstelling wordt als storend ervaren. Bovendien zit de schrijvende pers erg dicht op de raadsleden.

Geluid en licht

In de vorige raadsperiode is al een onderzoek gedaan naar het verbeteren van de geluidsinstallatie. De noodzaak voor vervanging blijft. Verder uitstel is niet wenselijk, zo stelt het college. De behoefte om het discussiesysteem uit te breiden met beeld kan hier direct in worden meegenomen. Er komt een kwalitatief beter systeem en dit wordt dan uitgebreid met camera’s en beeldschermen. Het systeem wordt afgestemd op de nieuwe vergaderopstelling. Naast een nieuwe inrichting willen de bestuurders ook het binnenklimaat in de raadzaal verbeteren en de verlichting verduurzamen. Er gaat een lichtplan opgesteld worden. De afweging voor het vervangen of restaureren van de monumentale armaturen wordt meegenomen.

Klimaatinstallatie

Hoewel de voorkeur uitgaat naar een integrale aanpak voor het gehele gemeentehuis, is het voornemen een klimaatinstallatie voor de raadzaal, trouwzaal en raadskelder direct in dit deelproject mee te nemen. Echter hierover volgt discussie met de raad, de installatie zou ook in een later stadium, fase 2, eenvoudig aangepast kunnen worden in ook de trouwzaal en de raadskelder. Aan de fracties wordt in de commissie-vergadering een bedrag van 55.000 euro gevraagd voor de benodigde voorbereidingswerkzaamheden voor de herinrichting van de raadzaal. Het gemeentehuis is een gemeentelijk monument. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, is vergunning nodig.

De vergadering van de gezamenlijke commissies dinsdag in de (oude) raadzaal is openbaar en begint om 20.00 uur. Inclusief een vragenkwartier is sluiting rond half elf gepland.

Foto: www.kicksfotos.nl