Raadsvergadering over APV en Metropoolregio

Aalsmeer – Op donderdag 10 november komen het college en de fracties bijeen voor de maandelijkse gemeenteraadsvergadering. Tijdens deze vergadering wordt onder andere de meerjarenbegroting van de Metropoolregio Amsterdam en een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening behandeld. In de meerjarenbegroting 2021-2024 van de Metropoolregio Amsterdam wordt de bijdrage per inwoner vastgesteld. Deze bijdrage wordt geïndexeerd op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar. Omdat de kosten ook onderhevig zijn aan de inflatie, zal de verhoogde bijdrage helaas geen voordeel brengen voor de gemeente. Ook wordt gesproken over enkele wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De volledige agenda, inclusief alle bijbehorende stukken, is te vinden op de website van gemeente. Via www.aalsmeer.nl kan ook de vergadering rechtstreeks gevolgd worden of achteraf teruggekeken worden, maar belangstellenden zijn ook van harte welkom de vergadering in het Raadhuis bij te wonen. De aanvang is 20.00 uur. Voor vragen over de vergadering, kan contact opgenomen worden met de griffie via griffie@aalsmeer.nl. Inspreken is tijdens de raadsvergadering niet mogelijk.