PvdA/GroenLinks stelt vragen over plannen Fort Abcoude

De Ronde Venen – Recent is door de gemeente een vergunning verleend voor de kap van twaalf bomen voor de aanleg van een parkeerplaats bij de Jeu de Boulesvereniging in Abcoude. De reden hiervoor is dat deze plekken nodig zijn voor de toekomstplannen op het Fort bij Abcoude. Voordat deze echter door kunnen gaan, moet er eerst een nieuw bestemmingsplan voor het Fort komen.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Er worden nu bomen gekapt en een nieuw parkeerterrein aangelegd, voordat besloten is wat er op het Fort mag komen. Dat is wat PvdA/GroenLinks betreft de omgekeerde volgorde. Eerst moet duidelijk zijn wat er op het Fort gaat gebeuren, dan kan de aanleg van een parkeerterrein pas aan de orde zijn. Laat staan dat we daar nu al bomen voor gaan kappen. Daarover hebben we dan ook schriftelijke vragen gesteld.”

Ontwikkelingen Fort Abcoude
Bijna drie jaar geleden zijn er bijeenkomsten geweest met inwoners over de toekomst van het Fort Abcoude. Hier is destijds een zogenaamd ontwikkelkader uit voortgekomen, waarin staat welke ontwikkelopties er voor het fort mogelijk zijn. Vervolgens heeft Natuurmonumenten, die sinds 2006 eigenaar van het Fort is, ondernemers gevonden die hierin willen investeren, onder de naam Kool Geit Wolf (KGW). Zij hebben plannen voor een hotel, een restaurant en mogelijk een bierbrouwerij. Sindsdien bleef het lang stil, totdat er enige ophef ontstond doordat Natuurmonumenten de Stichting Fort Abcoude de wacht aanzegde voor wat betreft hun activiteiten op het Fort. Zo moest het museum verdwijnen omdat deze ruimte nodig is voor de plannen van Kool Geit Wolf en hun rondleidingen moesten voortaan onder de vlag en voorwaarden van Natuurmonumenten.

Aanleg parkeerplaats en bomenkap
Voordat nieuwe ontwikkelingen echter mogelijk zijn, moet er eerst een nieuw bestemmingsplan komen, zo bleek uit de beantwoording van eerdere vragen van D66. Het is dan ook vreemd dat er nu al een nieuwe parkeerplaats wordt aangelegd, terwijl nog niet bestemd is wat er op het fort aan activiteiten mag. Deze nieuwe parkeerplaats is voorzien vlak voor de Jeu de Boulesvereniging op grond van de gemeente. Voor dit parkeerterrein met 38 plaatsen moeten 12 bomen wijken. Nu er al een vergunning is verleend om deze bomen te kappen en er geen voorwaarden zijn opgenomen om deze te herplaatsen, of te herplanten, zullen deze 12 bomen niet op de nieuwe parkeerplaats terugkomen. PvdA/GroenLinks vindt dat bomen zoveel mogelijk behouden moeten blijven, en anders tenminste herplant moeten worden.

Schriftelijke vragen
In schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders vraagt PvdA/GroenLinks of het college bereid is om de aanleg van de parkeerplaats uit te stellen tot dat er een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. Ook heeft de fractie gevraagd om bij aanleg van het parkeerterrein deze zo groen mogelijk, met behoud van deze 12 bomen, in te richten. Als dit echt niet mogelijk is, dan moet verplaatsen of herplanten elders in het dorp mogelijk zijn. Als laatste wil de fractie weten hoe het college voornemens is om omwonenden in het verdere proces te betrekken. Zodat er geen sprake kan zijn van verrassingen en er alleen nog bezwaar en beroepsmogelijkheden voor hen open staan.