Provincie zoekt vrouw voor Ribbius Peletierpenning

Regio – Provinciale Staten van Noord-Holland zoeken een vrouw die een onderscheiding verdient omdat zij een politiek rolmodel is voor andere vrouwen. Of voor haar bijdrage aan de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Iedereen kan tot en met 8 februari een kandidaat aanmelden voor de Ribbius Peletierpenning 2023. Dat kan met een mail naar ribbiuspeletierpenning@noord-holland.nl, met daarbij een beschrijving van wie zij is en waarom zij een onderscheiding verdient. 

Een onafhankelijke jury kiest uit de aanmeldingen een vrouw die deze onderscheiding verdient. De winnares kan bijvoorbeeld een vrouw zijn die politiek toegankelijker maakt voor vrouwen doordat die zich meer in de politiek herkennen vanwege de andere accenten die zij legt. De onafhankelijke jury is ook benieuwd naar kandidaten uit het landelijk gebied en naar rolmodellen die politiek actief zijn in lokale verbanden zoals dorpsraden. Daarnaast is de jury benieuwd welke aansprekende kandidaten te vinden zijn bij Waterschappen. 

Uitreiking op 8 maart

Na 8 februari maakt de jury onder leiding van voormalig minister Sybilla Dekker een keuze uit de aangemelde kandidaten. Op 8 maart, internationale vrouwendag, reikt de juryvoorzitter de Ribbius Peletierpenning 2023 uit namens Provinciale Staten van Noord-Holland. 

Serie van vijf

De viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht in 2019 was de aanleiding voor Provinciale Staten om de Ribbius Peletierpenning van 2019 tot en met 2023 jaarlijks uit te reiken aan een vrouw die zich verdienstelijk maakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. De Ribbius Peletierpenning 2023 is vooralsnog de laatste in een serie van vijf onderscheidingen. Provinciale Staten vernoemden de onderscheiding naar Liesbeth Ribbius Peletier, de eerste vrouwelijke gedeputeerde van Noord-Holland. Meer informatie over de Ribbius Peletierpenning staat op de website: www.noord-holland.nl.