130 Wegtrajecten in NH in beeld gebracht

Regio – De provincie heeft van haar wegen (645 km) en het grootste deel van haar fietspaden (384 km) in beeld gebracht hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid, de doorstroming en het effect op de leefbaarheid en de natuur. De gegevens zijn voor iedereen beschikbaar op de website van de provincie Noord-Holland. De provinciale wegen in Noord-Holland zijn grotendeels aangelegd tijdens de wederopbouw in de jaren vijftig en daarom allemaal min of meer gelijktijdig toe aan groot onderhoud of vervanging.

Investeren

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland, Jeroen Olthof: “We investeren ieder jaar zo’n 100 miljoen euro, puur om de bestaande infrastructuur in stand te houden. Daarnaast willen we het makkelijker maken om de fiets, de bus of de benenwagen te pakken, de luchtkwaliteit verbeteren, geluidsoverlast verminderen en natuurverbindingen maken. Dat vraagt om flinke investeringen bovenop het benodigde onderhoud. Omdat er geen geld is om al die ambities tegelijk waar te maken, moeten we prioriteren. Deze overzichten helpen om daarin goed onderbouwde keuzes te maken.”

130 wegtrajecten

De provincie heeft van 130 wegtrajecten in beeld gebracht hoe het staat met de verkeersveiligheid voor het wegverkeer, de verkeersveiligheid voor fietsers, bereikbaarheid voor fietsers, doorstroming wegverkeer, doorstroming busverkeer, het effect op de leefomgeving (luchtkwaliteit en geluid) en kansen voor de natuur (ontsnippering). De informatie is te vinden in de Investeringsstrategie Noord-Hollandse infrastructuur op de website van de provincie Noord-Holland, www.noord-holland.nl. Op 15 maart 2023 zijn er Provinciale Statenverkiezingen. De nieuwe coalitie bepaalt welke factoren het zwaarst wegen bij het prioriteren van toekomstige infra-projecten.