Plan nieuwe woningen Schansgebied gepresenteerd

Uithoorn – Woensdag 27 maart organiseerde gemeente Uithoorn samen met KRKTR Projectontwikkeling B.V. (hierna KRKTR) een bijeenkomst voor het Schansgebied. Omwonenden en ondernemers konden deze avond kennismaken met KRKTR. KRKTR is de winnaar van de aanbesteding die door de gemeente Uithoorn werd uitgeschreven om de vijf nieuwe woningen in het Schansgebied te ontwikkelen. 

Deze vijf woningen zijn onderdeel van het plan om het Schansgebied te ontwikkelen tot een groene, parkachtige omgeving. De gemeente heeft bewoners en ondernemers bijgepraat over de stand van zaken. Daarna presenteerde KRKTR het ontwerp waarmee zij de aanbesteding hebben gewonnen. De architect van Heren 5 Architecten gaf hierbij een toelichting. Voor aanwezigen was er alle ruimte om vragen te stellen. 

Koopovereenkomst 
KRKTR is gekozen na een zogenaamde openbare procedure met voorselectie. Geïnteresseerde partijen konden inschrijven op het plan met bijbehorende stedenbouwkundige uitgangspunten. Uit deze aanmeldingen zijn drie partijen gekozen met ervaring met projecten in een historische omgeving. Deze drie partijen hebben een plan gemaakt en gepresenteerd aan de selectiecommissie. 

KRKTR is door de selectiecommissie unaniem gekozen als winnaar. Vooral vanwege de hoge kwaliteit van het plan. En ook de welstandscommissie heeft positief gereageerd. In oktober 2023 is het project van de vijf woningen aan KRKTR gegund. Op 9 februari was de officiële ondertekening van de overeenkomst tussen KRKTR Projectontwikkeling B.V. en de gemeente Uithoorn. 

Pauze 
Het verder uitwerken en de realisatie van de 5 woningen staat nu ‘op pauze’. Tegen het vorig jaar vastgestelde bestemmingsplan is namelijk beroep aangetekend. De Raad van State zal naar verwachting over ongeveer een jaar een uitspraak doen. Pas als deze uitspraak er is, wordt duidelijk of de woningen ook gebouwd gaan worden. Als er gebouwd kan worden, dan zal KRKTR het winnende plan verder uitwerken. Daarna kan worden gestart met de bouw.  

Foto: Impressie van de vijf nieuwe woningen in het Schansgebied: Bekijk het ontwerp op: www.tussenlintenpark.nl