Petitie Knobbelzwaan-bewoners tegen hardrijders

Uithoorn – Bewoners van de Knobbelzwaan hebben een petitie ingediend om de verkeersveiligheid in hun straat te verbeteren. Ze willen drempels omdat er veel te hard gereden wordt. Donderdagavond sprak Stephanie Bergkamp namens de bewoners leden van de commissie Wonen en Werken toe om het probleem voor te leggen. Ze had diverse klachten ingediend, maar ontving geen enkele reactie van de gemeente Uithoorn op haar bezwaren. De Knobbelzwaan is een brede weg van 650 meter lang in de Legmeer. Er liggen twee plateaus, maar die zorgen er volgens Bergkamp onvoldoende voor dat het verkeer afremt.

Jeroen Brink reageerde dat de PvdA er in april al vragen over had gesteld en wist dat er in de petitie ook omliggende straten zoals Koekoek en Patrijs werden genoemd. Wethouder Jan Hazen gaf aan dat hij de petitie nooit gezien had, maar ging er niet in mee dat de gemeente niet gereageerd had. “Er zijn verschillende manieren van communiceren.” Er was namelijk een verkeerskundige ter plaatse geweest om de situatie in ogenschouw te nemen en hij had met bewoners gesproken. Hazen wil niet zomaar overal drempels neerleggen, want op verschillende locaties zoals de Bernhardlaan, waar op verzoek van bewoners druppels zijn neergelegd, moeten die nu weer weggehaald worden, omdat ze te veel trillingen veroorzaken. “We kunnen niet om de vijf meter een drempel leggen. De beste oplossing is dat iedereen zich aan de snelheid houdt.” De verkeerskundige gaat contact opnemen met Stephanie Bergman als woordvoerder van de bewoners, om met een goede oplossing voor het probleem te komen.