Feestpakketten voor cliënten van Voedselbank

De Ronde Venen – Een anonieme weldoener uit de Ronde Venen heeft voor alle gezinnen die cliënt zijn bij de Voedselbank een pakket gedoneerd. Het pakket bevat ook dit jaar producten die bijdragen aan het kunnen vieren van de feestdagen. De pakketten werden ook dit jaar overgedragen aan vrijwilligers van de Voedselbank, door Anco Goldhoorn. Bij de overdracht gaf hij namens de gever aan:  “Alles wordt duurder en dat zie je vooral in de bij de dagelijkse boodschappen. Dit wordt zeker gemerkt door de mensen die al het minste te besteden hebben. Daarom hebben we net als vorig jaar een pakket samengesteld met producten die  de Voedselbank normaal gesproken niet zo vaak verstrekt. Ik hoop echt dat dit een bijdrage levert aan het kunnen vieren van de feestdagen. Want het is ook deze gezinnen van harte gegund.”

Minder
De Voedselbank ziet het aantal cliënten niet echt oplopen. Voorzitter van Voedselbank De Ronde Venen, Willem van den Bruinhorst: “Dat neemt niet weg dat we ons als Voedselbank geen zorgen maken. Landelijk gezien is er bijvoorbeeld  20% minder voedsel gedoneerd. Ook wij hebben een reductie gezien maar konden dat gedeeltelijk compenseren dank zij de vele financiële donaties vanuit De Ronde Venen. Er hoeft maar iets te gebeuren en het aantal cliënten kan zo weer snel oplopen. Denk bijvoorbeeld aan het verdwijnen van het energieplafond. En wat gaat de komende regering doen en wat voor gevolgen kan dat hebben voor onze doelgroep. Voor al onze cliënten die moeite hebben om maandelijks de eindjes aan elkaar te knopen, zijn we ook dit jaar weer enorm aangenaam verrast met deze genereuze gift en zeker ook met de samenstelling.” Anco sloot af namens de gever, die anoniem wil blijven: “Ik herhaal graag wat ik ook vorig jaar gezegd heb. Wij hopen dat de cliënten van de Voedselbank hiervan kunnen genieten. Namens de gever wens ik alle cliënten van de Voedselbank een goed en gezond 2024 en spreek ook de hoop uit dat dit initiatief navolging krijgt”.

Foto: Overdracht van de pakketten door Anco Goldhoorn, namens de anonieme weldoener, aan de vrijwilligers mw. Nelleke Bon (Voorraad Coördinator) en mw. Ellen de Horde (Dag Coördinator) van de Voedselbank.