Optreden Overdagkoor in Het Hoge Heem

Uithoorn – Op dinsdag 18 juli jongstleden trad het Overdagkoor Uithoorn o.l.v. Jenny van Huissteden op in het restaurant van verpleeghuis Het Hoge Heem in Uithoorn.

Het overdagkoor is in maart 2023 gestart met zangliefhebbers met en zonder zangervaring.  Na 18 repetities is er een leuk repertoire ontstaan van elf liedjes uit verschillende windstreken en in diverse stijlen. Van The Mama’s en The Papa’s tot aan Rawhide en van Madiwodo tot aan Amsterdamse grachten. Gedurende een kleine drie kwartier werd er enthousiast eenstemmig en meerstemmig gezongen en soms kwam er ook een canon aan te pas. Het publiek werd uitgenodigd om mee te zingen en deed dat dan ook waar ze kon. De sfeer zat er goed in en vrolijk gestemd kon er na het optreden aan de lunch begonnen worden.

Het overdagkoor repeteert op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur en start na de zomer weer op 12 september 2023 in De Balletzaal te Uithoorn. Meer informatie is te vinden op www.deballetzaal.nl