Oud-burgemeester heropent 'De Leeuw'

Oud-burgemeester heropent ‘De Leeuw’

Aalsmeer – De compacte geschiedenis van korenmolen De Leeuw kregen de aanwezigen afgelopen zaterdag 27 oktober te horen van Joost Hoffscholte. De oud-burgemeester was uitgenodigd om deze trots in het Centrum officieel te openen na de interne verbouwing. Geen papier of spiekbriefje kwam er aan te pas, de speech was goed ingestudeerd. Joost Hoffscholte was in de ‘boeken’ gedoken en vertelde over het verval van de molen, de redding (dankzij Jan Lunenburg), de restauratie en de uiteindelijke opening van de korenmolen.

Verplaatst naar Zijdstraat

In 1863 is ‘De Leeuw’ verplaatst naar de Zijdstraat om plaats te maken voor de bouw van het gemeentehuis naast het Stokkeland. In 1877 werd de familie v/d Born eigenaar van de molen en begon er een houthandel in. Jaren later heeft hier ook nog een groente- en fruitwinkel gezeten. Voor zijn oorspronkelijke functie (koren malen) werd de molen niet meer gebruikt. De molen raakte steeds meer in verval en dit ging Jan Lunenburg, die altijd zeer begaan is geweest met monumenten en in het bijzonder met ‘De Leeuw’, aan het hart. Hij heeft er bij de gemeente op aangedrongen om de molen te kopen en te restaureren.

Guldens voor restauratie

Toen in 1986 de provincie aangaf voornemens te zijn de korenmolen van de lijst met rijksmonumenten te schrappen vanwege de slechte staat, is actie ondernomen. In 1989 heeft de gemeente de molen gekocht. De wethouder destijds, Nico Borgman, toonde zich in deze samen met Jan Lunenburg een pionier. In 1993 stelde hij de gemeenteraad voor een krediet van 975.000 gulden (!) beschikbaar te stellen voor de renovatie.

Tijdens het herstel kwam aan het licht dat het fundament uit het lood was. Om deze verzakking te herstellen, was extra geld nodig en aan de gemeenteraad werd gevraagd een extra bedrag van 323.000 gulden in de renovatie te steken. “Nico Borgman heeft er heel veel gewicht ingegooid, maar kreeg uiteindelijk groen licht”, zo vertelde de oud-burgemeester. Om dit financiële ‘leed’ enigszins te verzachten is een verzoek ingediend bij het VSB fonds en werd een subsidie gegeven van 100.000 gulden.

Stralende openingsdag

In 1996 is de gerestaureerde korenmolen in gebruik genomen. “Het was een stralende dag”, weet Joost Hoffscholte zich nog te herinneren. Hij heeft destijds samen met Nico Borgman en Jan Lunenburg ‘De Leeuw’ geopend. En nu zijn de entree en de keuken vernieuwd en kan de molen als er geen wind is elektrisch draaien. Weer helemaal bij de tijd. “Een sieraad in het hart van Aalsmeer”, aldus de oud-burgemeester. Als officieel moment mocht hij de korenmolen ‘aanslingeren’ waardoor de wieken gingen draaien en ook nu liet de zon zich, na een druilerige ochtend, zien! Molen ‘De Leeuw’ is iedere dinsdag en zaterdag geopend voor publiek. Er zijn allerlei ‘eigen’ (meel)producten te koop.