laadpaal

Openbare laadpaal in Noord-Holland vaak dichtbij

Amstelland – Zonneplan deelde het aantal publieke laadpunten per gemeente door de lengte van het wegennet in diezelfde gemeente. Daaruit blijkt dat EV-bezitters zonder eigen oprit – en dus zonder eigen laadpaal – het best af zijn in de Randstad. De afstand tot een publiek laadpunt is in Noord-Holland gemiddeld 630 meter, net iets meer dan in Zuid-Holland (610 meter). Ter vergelijking: inwoners van Drenthe moeten gemiddeld bijna vijf kilometer rijden voordat ze een publiek laadpunt tegenkomen. De Friese gemeente Dantumadiel komt zelfs tot bijna 22 kilometer.

Hooguit halve kilometer

Noord-Hollandse EV-bezitters zijn qua afstand tot publieke laadpunten in Amsterdam het best af. Je vindt hier om de 220 meter een openbare laadpaal, die je uiteraard in veel gevallen wel moet delen met anderen. Ook in Amstelveen, Diemen, Aalsmeer, Haarlem en Hilversum hoef je hooguit een halve kilometer te rijden. In Aalsmeer is de afstand tot een publiek laadpunt gemiddeld 450 meter. Daartegenover staat Hollands Kroon, waar de gemiddelde afstand 6,3 kilometer bedraagt. Hierna volgen Drechterland, Opmeer, Koggenland, Medemblik en Stede Broec, waar je gemiddeld tussen de 2,3 en 4,2 kilometer moet rijden.

Eigen laadpaal

Om minder afhankelijk te zijn van publieke laadpunten en dure snelladers bij tankstations kan een eigen laadpunt aan huis uitkomst bieden. Een eigen oprit is daarvoor wel een vereiste, aangezien het niet toegestaan is een laadkabel over de stoep te laten lopen. In hoeverre er in dit opzicht momenteel regionale verschillen bestaan is onbekend. De RVO publiceerde afgelopen maand een rapport waarin het stelt dat het verbeteren van de registratie van publieke laadpunten noodzakelijk is.