Ontwikkeling 600-650 woningen in Wilnis stap dichterbij

Wilnis – Met de ondertekening van de anterieure overeenkomst is een belangrijke stap gezet voor de realisatie van De Maricken II met maar liefst 600-650 woningen waarvan 30% bestemd is sociale huurwoningen, 15% voor middeldure huurwoningen en 5% voor betaalbare koopwoningen.

Afgelopen week  ondertekenden de gemeente en de ontwikkelaars van het gebied (BPD Ontwikkeling B.V. en Blauwhoed Participaties II B.V.) de anterieure overeenkomst. Wethouder Huib Zevenhuizen (woningbouw) is blij met de ondertekening: “Dit feestelijke moment zie ik niet alleen als een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van De Maricken II, maar ook als de start van een intensieve en succesvolle samenwerking voor de bouw van 600-650 woningen.”

Van de sociale huurwoningen kan 25% toegewezen worden aan inwoners van gemeente De Ronde Venen of mensen die verbonden zijn aan onze gemeente door werk, historie of familie. Wethouder Zevenhuizen vervolgt: “De bouw van deze nieuwe wijk levert een grote bijdrage aan de bouwambities van de coalitie zoals die in 2022 jaar zijn vastgesteld. Tot 2040 willen we 4.800 woningen bouwen om de woningnood in onze gemeente stevig aan te pakken. Met het voor De Maricken II geplande aantal woningen en de overige projecten waaraan gewerkt wordt zijn de eerste 3.000 daarvan inmiddels duidelijk in beeld.”

Bij de ontwikkeling van de woningen in De Maricken II besteden de ontwikkelaars aandacht aan de behoeften van starters, jonge gezinnen en senioren. Er wordt gestreefd naar een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de levensfasen en woonvoorkeuren van deze doelgroepen. Het bijzondere aan deze wijk is dat deze veel water en groen bevat.