Ontmoeting en verbinding tijdens Nieuwjaarsreceptie

Uithoorn – Maandagavond waren inwoners van de gemeente Uithoorn uitgenodigd voor de Nieuwjaars-receptie in het gemeentehuis. Veel mensen waren op de uitnodiging ingegaan en ontmoeten elkaar in een ontspannen sfeer. Bij aankomst werden de mensen verrast met een kraampje waar ze warme chocomel met slagroom en een oliebol of appelflap konden krijgen. Binnen werden de jassen netjes aangepakt door de dames van de gemeente. Ondernemers, mensen van maatschappelijke organisaties of verenigingen en buurtbewoners waren gekomen om te proosten op het nieuwe jaar en elkaar nog een gelukkig nieuwjaar te wensen. Voorzien van een hapje en een drankje werden nieuwe contacten gelegd en bestaande relaties onderhouden.

“Deze nieuwjaarsreceptie heeft het doel om de verbinding tussen het gemeentehuis en de inwoners plus ondernemers te versterken”, zei burgemeester Pieter Heiliegers in zijn toespraak. De Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op initiatief van de gemeenteraad. De raadsleden kregen complimenten van Heiliegers: “Vol toewijding en passie zetten jullie je in voor onze inwoners en ondernemers. Alle visies die we gemaakt hebben, hebben één belangrijk doel: Uithoorn en De Kwakel nog fijner en mooier maken om te wonen, werken of bezoeken.” De partners van de raadsleden werden speciaal welkom geheten, omdat zij hen vaak moeten missen.

Terugkijken en vooruitzien
Verder blikte de burgemeester in zijn speech terug op het afgelopen jaar, waarbij hij stilstond bij trieste momenten, ver weg en dichterbij. Om daarmee om te gaan, vertelde hij over een voorbeeld uit de toespraak van de dominee tijdens de kerstnacht, die hem aan het denken had gezet. Hij riep op om vooral solidair te zijn. “Vanuit solidariteit kunnen geweldig mooie dingen ontstaan, zoals besef van gelijkwaardigheid, en zelfs vrede. En dit soort dingen begint in je naaste omgeving. Hier in Uithoorn en De Kwakel. Kijk alsjeblieft een beetje naar elkaar om.” Een oproep die de burgemeester vaker doet.

Er was ook aandacht voor dingen die wel goed gaan en daarbij noemde hij de resultaten die de wethouders en hijzelf hebben bereikt, zoals de Uithoornlijn, de implementatie van de Omgevingswet, de ontwikkelingen in Thamerdal en de Schans, het Leefbaarheidsfonds van Schiphol, de oprekking van de normen voor bestaanszekerheid, het kunstwerk de Liefdesboom en het nieuwe politiebureau. De hulpverleners waaronder de politie, maar ook anderen, werden bedankt voor hun inzet tijdens de jaarwisseling. 

Tot slot was het tijd om het glas te heffen en sprak burgemeester Heiliegers opnieuw de wens uit dat we naar elkaar blijven omkijken. Helaas was dorpsdichter Peter Borghaerts door ziekte afwezig, maar hij had voor de gelegenheid een gedicht geschreven, dat werd voorgedragen door Ben Voorend van het Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn. “We kunnen niet terug naar het verleden, om te herstellen wat allemaal is gebeurd. Dus rest ons alleen het werken aan het heden en wordt het jaar 2024 zelf ingekleurd”, dichtte hij. Hij sloot af met de wens: “Leef voluit en proost op uw kansen, elke dag een gezonde vrolijkheid: lééf, geniet, zing en ga dansen.” Daarna kon er nog verder worden nagepraat tijdens deze feestelijke avond aan het begin van een nieuw jaar.