Ondersteuning thuis bij laatste fase

De Ronde Venen – Veel mensen hebben de wens om in hun vertrouwde omgeving te blijven wanneer het einde van het leven nadert. Voor hun naasten kan de zorg in de laatste fase erg zwaar zijn. Om extra ondersteuning te krijgen, kan de hulp worden ingeroepen van vrijwilligers van de Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen. De stichting bestaat 25 jaar en organiseert 13 maart een jubileumevent voor relaties en vrijwilligers.

“Onze organisatie bestaat om en nabij uit dertig vrijwilligers en twee betaalde coördinatoren. Voor De Ronde Venen is dat Jannie van Kooten; zij is al vanaf het begin bij de stichting betrokken. Een aanvraag uit deze regio komt bij haar binnen”, vertelt bestuurslid vrijwilligerszaken Ellen Boeringa. “Vervolgens maakt zij een afspraak voor een intakegesprek en vraagt wat wij voor iemand kunnen betekenen. Het kan zijn dat een mantelzorger een uurtje per week boodschappen wil doen, maar we kunnen ook iedere dag aanwezig zijn. We krijgen zo’n zeventig à tachtig aanvragen binnen, maar er zijn meer aanvragen dan inzet, want soms overlijdt iemand al voordat wij kunnen helpen.” Daarom is het belangrijk om niet te lang te wachten met het aanvragen van hulp.

Er wordt gesproken van terminale zorg als een patiënt minder dan drie maanden te leven heeft. “Onze coördinator heeft goede mensenkennis en het lukt meestal om een juiste match te maken. Soms zijn er twee vrijwilligers per inzet nodig, want niet iedereen is vijf dagen per week beschikbaar en ze kunnen ook ’s nachts ondersteuning bieden.” Het kan zijn dat iemand in het bijzijn van een vrijwilliger overlijdt of soms is het zwaar om een patiënt te zien lijden. Daarvoor organiseert de coördinator contactbijeenkomsten waar de vrijwilligers hun verhaal met elkaar kunnen delen. De stichting is altijd op zoek naar nieuwe medewerker.

“Onze vrijwilligers zijn allemaal empathische, toegankelijke, lieve mensen”, gaat Ellen verder. “Zij begrijpen wat er van hen verwacht wordt. We doen geen lichamelijk zorgtaken, daarvoor is de thuiszorg. We verlenen desgevraagd eenvoudige handelingen zoals iemand naar het toilet helpen of een kopje theezetten. Maar het belangrijkste is: er zijn. We zitten aan het bed en als de patiënt dat aangeeft, hebben we een gesprek, over de dood of over zingeving. En we zijn er voor de naaste zodat hij of zij even op adem kan komen.”

De stichting Thuis Sterven De Ronde Venen werd 25 jaar geleden opgericht door een huisarts uit Vinkeveen. Na jaren van goede samenwerking met lokale welzijnsorganisaties werden in 2014 de krachten gebundeld en ontstond de huidige organisatie.

Met het 25-jarige bestaan is voor een nieuw, fris logo gekozen. De stichting is aangesloten bij de overkoepelende Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland en krijgt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Verwijzingen vinden vaak plaats via de huisarts, de thuiszorg, wijkverpleegkundigen of de transferverpleegkundigen van het ziekenhuis. “Zij attenderen de patiënt op ons bestaan. Tegenwoordig doen we ook inzetten in zorgcentra. Professionele zorg heeft te weinig tijd om aan het bed te zitten. Wij vinden dat niemand in eenzaamheid hoeft te sterven.”