Onderhoud aan Zwanenburgbaan

Amstelland – Schiphol voert van maandag 11 tot dinsdag 19 mei geplande onderhouds-werkzaamheden uit bij de Zwanenburgbaan. Tijdens deze werkzaamheden is de Zwanenburgbaan in principe niet beschikbaar voor vliegverkeer. Om deze periode niet langer dan strikt noodzakelijk te laten duren, voert Schiphol gelijktijdig verschillende werkzaamheden aan baan, rijbanen, markering en verlichting uit.

Aangepast baangebruik

Dit onderhoud heeft beperkte gevolgen voor de geluidsbelasting in de omgeving. Door het lage aantal vliegbewegingen als gevolg van het coronavirus is de Zwanenburgbaan in de maand april nauwelijks ingezet. De Polderbaan en Kaagbaan worden bij voorkeur zoveel mogelijk ingezet, omdat de aan- en uitvliegroutes over minder dicht bewoond gebied komen dan van andere banen. Er zal tijdens het onderhoud naar verwachting dan ook weinig vliegverkeer zijn dat gebruik maakt van een andere baan dan de Polderbaan en Kaagbaan.

Buitenveldertbaan

Er zullen geen bewegingen verplaatst worden naar de Aalsmeerbaan omdat die tijdelijk wordt gebruikt om vliegtuigen te parkeren. Mogelijk kan als gevolg van de sluiting van de Zwanenburgbaan de Buitenveldertbaan iets vaker gebruikt worden. Welke start- of landingsbaan wordt ingezet, hangt af van onder andere de wind- en weersomstandigheden. Om vliegverkeer bij alle windrichtingen te kunnen faciliteren, worden de werkzaamheden zo uitgevoerd dat de Zwanenburgbaan indien nodig ten alle tijden binnen 48 uur vrijgemaakt kan worden voor startend- of landend vliegverkeer.

Werkzaamheden

Tijdens het reguliere onderhoud wordt circa 80 ton asfalt van de baan vervangen en de baanmarkering waar nodig vernieuwd. De lampen van de Zwanenburgbaan worden indien nodig vervangen, onder andere aan de noordelijke kant van de baan. Bekabeling wordt doorgemeten en gecontroleerd. De hemelwaterafvoer wordt doorgespoeld en geïnspecteerd. Schiphol voert de werkzaamheden uit in samenwerking met Heijmans. Er wordt in verschillende ploegen gewerkt. De werkzaamheden gaan 24 uur per dag door om te zorgen dat de Zwanenburgbaan niet langer dan strikt noodzakelijk buiten gebruik is.

Bewoners met vragen

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. Dat is het informatie- en klachtencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. Dit kan via telefoonnummer 020-6015555 of het raadplegen van de website. Onder invloed van het weer en operationele verstoringen kan de planning veranderen.