Nieuwe Oud Nuus over Aalsmeer en rampjaar 1672

Aalsmeer – In het rampjaar 1672 (oorlog met Frankrijk, Engeland en nog wat Duitse bisdommen) heeft de centrale overheid in Den Haag veel geld nodig. Er worden landelijk forse belastingen geheven en er bestaat bij de Staten van Holland geen enkel begrip over de precaire  situatie waarin het dorp Aalsmeer verkeert. Op 5 december 1672 komt daar nog ’s een extra hooibelasting bovenop. Aalsmeer moet in Leiden afleveren: 29 balen hooi van 500 kilo elk voor de ruiterij van het Staatse leger. Het dorpsbestuur schetst daarop een deplorabel beeld van de kassituatie.  Maar daar trekken de Staten van Holland zich niks van aan. Er komt dreigende taal uit het centrum van de macht. “Aalsmeer mag niet in gebreke blijven. Of anders zijn wij genoodzaakt om met militaire macht de leverantie van hooi af te dwingen, onder meer door een ‘vervelende’ inkwartiering in Aalsmeer van een groot aantal ruiters en hun paarden.” Schout Johan Coq van Aalsmeer reist zelfs af naar Den Haag om de Aalsmeerse argumenten kracht bij te zetten. Maar hij wordt meteen gegijzeld en komt pas na enkele dagen weer vrij als Aalsmeer aan de opgelegde verplichting gevolg heeft gegeven. En die inkwartiering van de ruiterij gaat nog gewoon door ook. Het is oorlog!

En verder

In de juni-editie van Oud Nuus kunt u verder lezen over de verhuizing van de klederdrachtcollectie, over een tyfusepidemie in relatie tot een COVID-pandemie, over een luchtfoto van Aalsmeer vlak voor het eind van de oorlog. Dirk Jongkind gaat in op de ontstaansgeschiedenis van het Oosteinde van Aalsmeer en ‘de omweg’ die Farregatters met hun vaartuigen moesten maken.

Op een kaart van Amerika staan midden 18de eeuw de Aelsmeer-eilanden ten noordwesten van Manhattan. Bijzonderheid: die eilanden zijn eigendom van de familie van Malcolm Forbes, die zijn luxejachten in Aalsmeer liet bouwen. De in boekvorm verschenen geschiedenis van de Aalsmeerse scheepstypen van de hand van Rudolf Tulp wordt in Oud Nuus besproken.

Oud Aalsmeer kondigt de start aan van ‘de film van de maand’ op de eigen website, en belicht uit Aalsmeer verdwenen teelten, met dit keer de Pyretherum roseum. In ‘Kweken als ambacht’ staat de nieuwe tentoonstelling in de kas van de Historische Tuin centraal. En tenslotte een briefje van Corry Vonk en Wim Kan waaruit blijkt dat Calslagen erg belangrijk voor het theater-duo was. De nieuwe Oud Nuus telt 24 pagina’s, is bij het Boekhuis verkrijgbaar en kost 7,50 euro. Een lidmaatschap van Oud Aalsmeer kost slechts 25 euro. Aanmelden als donateur van Oud Aalsmeer kan door een mailtje naar info@stichtingoudaalsmeer.nl