Nieuwe fietsbrug in Spaarnwoude

Regio – Het Hoogheemraadschap van Rijnland draagt het eigendom van de fietsbrug in Halfweg over aan het Recreatieschap Spaarnwoude. Op 7 juli werd de overdracht al fietsend gevierd door Mariëtte Sedee, bestuurslid Recreatieschap Spaarnwoude en wethouder gemeente Haarlemmermeer, en Marco Kastelein, bestuurder Hoogheemraadschap van Rijnland.

Belangrijke verbinding

De 56 meter lange houten fietsbrug in Halfweg is een belangrijke fietsverbinding tussen het recreatiegebied Spaarnwoude, de dorpskernen Halfweg en Zwanenburg, de Brettenzone en de Tuinen van West.  De fietsroute door de groene gebieden van Haarlemmermeer en Amsterdam Amstelland is aantrekkelijk voor fietsers en een populaire woon-werk route tussen Amsterdam en Haarlem. De recreatieve waarde was de aanleiding voor het recreatieschap om de fietsbrug in eigendom te nemen. 

Aantrekkelijke route

Een voorwaarde voor overdracht was dat de brug werd opgeknapt op kosten van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De brug was in een slechte staat en is daarom in zijn geheel gerestaureerd. Hierdoor heeft het recreatieschap de komende jaren relatief weinig kosten aan de brug en kan er tijdig worden gereserveerd voor groot onderhoud en vervanging in de toekomst. Mariëtte Sedee: “Dat mensen dicht bij huis kunnen ontspannen in een groene omgeving is van grote waarde. Dankzij deze herstelde fietsbrug kunnen vele fietsers gebruik blijven maken van een aantrekkelijke groene fietsroute.” Meer informatie op www.spaarnwoude.nl.