Nieuw boek ‘Aalsmeer, dorp in beweging’

Aalsmeer – Oud-Aalsmeerder Rudolf Tulp, geboren in 1950 schreef het boek ‘Aalsmeer, dorp in beweging, vanaf het jaar 1000 tot 1850’. Het werk bestaat uit twee delen. De hoofdmoot, deel 1, geeft een geschiedenis van Aalsmeer, globaal verdeeld in drie tijdvakken en uitgesplitst in een dertigtal thematisch gerangschikte hoofdstukken. Deel 2 is aanvullend op dit alles: aan de hand van kaarten, illustraties, bronvermelding, registers en specifieke toelichting. 

Gedaante-verwisselingen

Deel 1 beschrijft hoe het dorp Aalsmeer, door de eeuwen heen ook letterlijk in beweging was. Alle veenontginning betekende feitelijk een lineaire vorm van verplaatsing en de bewoningskern schuift daarin mee. De eeuwen erna maakten vrijwel alle land tot water en vervolgens opnieuw tot land. Het turf delven, inpolderen en droogmaken vormden de aanzet naar deze gedaante-verwisselingen. De auteur onderzocht nauwgezet de eerdere publicaties over Aalsmeer en betrok er vervolgens ook andere bronnen bij. Het verhaal loopt vanaf de uitdaging van het nog onbetreden oergebied tot de keurig in kaart gebrachte leefgemeenschap zoals het huidige Aalsmeer nu is – een dorp waarin de vredige overzichtelijkheid haast vanzelf spreekt. 

Fascinerende kijk op geschiedenis

Dat was ooit anders. In vroegere eeuwen hadden de bewoners niet alleen  het oprukkende Haarlemmermeer te duchten, maar ook de wirwar aan gewapende conflicten, waar het dorp, door z’n strategische ligging, in verschillende tijden mee in aanraking kwam. Al met al is het een boek geworden om in onder te dompelen met een fascinerend andere kijk op de geschiedenis van Aalsmeer. Beide delen zijn te koop voor 49,95 euro bij Bruna Aalsmeer. De prijs is het gevolg van een kleine maar luxe oplage: het gaat om 100 exemplaren.

Foto: Rudolf Tulp voor de Dorpskerk. De illustratie op de omslag van het boek is genomen van een schilderij van J. Abrahamsz Beerstraten in eigendom van het Groninger Museum. Foto: aangeleverd